Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Работы в МАУП (телеуниверситет)

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ СОБРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАБОТЫ МАУП (телеуниверситет)

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ У КОГО-ТО ТАКУЮ-ЖЕ РАБОТУ ДЕШЕВЛЕ, ДАЙТЕ НАМ ССЫЛКУ И, ВОЗМОЖНО, ЕЕ ЦЕНА ДЛЯ ВАС БУДЕТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВЫ БЫ КУПИЛИ НА ДРУГОМ САЙТЕ. 

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ У НАС.

МЫ ПРИНИМАЕМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ (В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ) РАБОТЫ, КОТОРЫХ НЕТ В ЭТОМ СПИСКЕ.

Внимание. Названия предметов могут не совпадать, например, ФІНАНСОВИЙ РИНОК и РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ - одинаковые. Поэтому пользуйтесь  поиском по сайту - в поисковой строке (она вверху сайта) наберите любое предложение с вашей работы и  система направит вас на нужный файл.

УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ ПО ЭТОЙ СТРАНИЦЕ (если вам сложно зрительно найти свой предмет), НАЖМИТЕ КОМБИНАЦИЮ КЛАВИШ CTRL+F И  В ОБРАЗОВАВШЕЕСЯ ОКНО ВВЕДИТЕ НЕСКОЛЬКО БУКВ ВАШЕГО ПРЕДМЕТА.

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ 

АНАЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

АНАТОМЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НЕВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

АНГЛІЙСКА МОВА, ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА 

АУДИТ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

БІЗНЕС-ТРЕНІНГ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ОБЛІК І АУДИТ

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

ВИЩА МАТЕМАТИКА

ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЯ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ(абоДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ)

ДЕФЕКТОЛОГІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

ЕКОЛОГІЯ

ЕКОНОМЕТРИКА (ЕКОНОМЕТРІЯ)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ), ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ЕТИКА, ЕСТЕТИКА

ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНА ТА ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

ЗОБОВЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

ЗООПСИХОЛОГІЯ І ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

ІНВЕСТИЦІНИЙ АНАЛІЗ

ІНВЕСТИЦІНЕ КРЕДИТУВАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГІЯ 

ІНОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОММУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

ІНФОРМАТИКА, ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАНОЇ ТЕХНІКИ

ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 1С ПІДПРИЄМСТВО

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

КОНТРОЛІНГ

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ЛАТИНСЬКА МОВА

ЛОГІКА

ЛОГІСТИКА

МАКРОЕКОНОМІКА

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ ПЛАНУВАННЯ

МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

МАРКЕТІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

МІКРОЕКОНОМІКА

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ І АУДИТІ

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

МОТИВАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ (АБО МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

НОРМАТИВИ ПРАЦІ

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОБЛІК У БАНКАХ

ОПЕРЕЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ, ЕКОНОМЕТРИКА

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

ОСНОВИ АНТРОПОГЕНЕЗУ

ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

ОСНОВИ БІОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ ТА АНТРОПОЛОГІЇ (новый)

ОСНОВИ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ (старый)

ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ

ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ, ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ОСНОВИ ПСИХТЕРАПІЇ

ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ

ОХОРОНА ПРАЦІ

ПАБЛІК РИЛЕЙШЕНЗ

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

ПЕДАГОГІКА

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (див. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ)

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ПРАВОЗНАВСТВО

ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ

ПСИХОГЕНЕТИКА (ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ)

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

РИНОК ПРАЦІ

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

СІМЕЙНЕ ПРАВО

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

СОЦІОЛОГІЯ

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

СПЕЦПРАКТИКУМ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ПО СПЕЦКУРСАМ)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

СТАТИСТИКА

СТРАХУВАННЯ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГІЧНИЙ КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

ТОВАРОЗНАВСТВО

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

ТРЕНІНГ З ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО

УКРАЇНСЬКА МОВА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЯМИ

УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС ТА ВНД

ФІЛОСОФІЯ

ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ

ФІНАНСИ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСИ, ГРОШІ, КРЕДИТ (ГРОШІ І КРЕДИТ)

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУЦТВО ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

ФІНАНСОВИЙ РИНОК(або РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ)

ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА

ЦІНОУТВОРЕННЯ

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

********************

ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНА (ЗВІТИ ПРО ПСИХОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ)

*********************

ВОПРОСЫ К КОМПЛЕКСНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМЕНАМ

Питання до державного комплексного екзамену із спеціальності менеджмент організацій (МАУП)

Питання до ДЕК «Облік і аудит» (МАУП)

Питання до ДЕК 2 "Облік і аудит" (МАУП)

Питання до комплексного державного екзамену з економічної теорії (МАУП)

Питання для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену (МАУП)

30 задач до державного комплексного іспиту (МАУП)

Питання до комплексного державного экзамену зі спеціальності Фінанси і кредит (МАУП)


ЕСЛИ КАКАЯ-ТО СТРАНИЦА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ - СООБЩИТЕ, ИСПРАВИМ.

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru