Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Раціоналізація трудових процесів (МАУП)

 

100 грн., 80 стр.

Контрольні питання до теми 1

1. Місце раціоналізації трудових процесів в основних напрямах організації праці.

2. Які вчені працювали в галузі організації праці та раціоналізації трудових процесів?

3. Як розвивалась система знань про організацію праці та раціоналізацію трудових процесів?

4. Що є предметом вивчення фізіології праці?

5. Що вивчає психологія праці?

6. Як відбувається безперервне вдосконалення трудових процесів на підприємстві?

7. У чому полягає відмінність між ефективністю та раціональністю?

8. У чому виявляється мотивація діяльності раціоналізатора як особистості?

Контрольні питання до теми 2

1. Відмінність між діяльністю та життєдіяльністю.

2. Структура трудового процесу.

3. Види предметів праці.

4. Характеристика системи типу "людина — інструмент".

5. Характеристика системи типу "людина — машина".

6. Засоби отримання інформації про трудову діяльність.

7. Характеристика методів отримання первинної інформації.

8. Структура карти трудового процесу.

9. Основні напрямки аналізу своєї трудової життєдіяльності.

Контрольні питання до теми 3

1. Натуралістичний і системодіяльнісний підходи до аналізу та раціоналізації трудової діяльності.

2. Технологія раціоналізації як творчий процес.

3. Принципи технології творчості.

4. Аналіз необхідності раціоналізації.

5. Термінологія інструментаріїв раціонального пошуку.

6. Комплексний підхід до пошуку проблем раціоналізації.

7. Вимоги до особистих якостей винахідника

Контрольні питання до теми 4

1. Поняття права інтелектуальної власності.

2. Види права інтелектуальної власності.

3. Об'єкти авторського права.

4. Майнові та немайнові права.

5. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав.

6. Патентне право (основні поняття).

Контрольні питання до теми 5

1. Форми раціоналізації управлінської праці.

2. Сутність функціонального підходу до аналізу управлінської діяльності.

3. Директивний підхід до раціоналізації управлінської діяльності.

4. Поведінковий підхід до раціоналізації управлінської діяльності.

5. Зміст регламентів управлінської праці.

6. Які види регламентів застосовуються при раціоналізації функцій управління?

7. Які види регламентів дають змогу раціоналізувати організаційні структури?

8. Які документи складають при регламентуванні трудових процесів в управлінні?

9. Які документи регламентують методи виконання управлінських робіт?

10. Сутність законів поведінкового підходу до раціоналізації трудової діяльності в управлінні.

11. Методи оцінювання особистих якостей працівника.

Контрольні питання до теми 6

1. Що вивчає ергономіка?

2. Що означають терміни "трудова дія", "рух"?

3. Фізіологічні передумови раціоналізації трудового процесу.

4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових рухів.

5. Основні вимоги до раціоналізації робочих поз.

6. Вимоги до організації робочих місць.

7. Емоційно-психічний вплив на людину естетичних елементів оточення

Контрольні питання до теми 7

1. Що таке працездатність?

2. Фактори діяльності, що викликають втому.

3. Причини функціональних змін в організмі людини.

4. Функціональні зміни в організмі людини.

5. Принципи раціоналізації режимів праці та відпочинку.

6. Соціально-економічна ефективність поліпшення режимів праці та відпочинку.

7. Які проблеми становлять комплексний підхід до підвищення працездатності людини?

8. Методи фізіологічних досліджень.

ТЕСТЫ (23 ответа)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Чи вірне це твердження: Методологія - це вчення про структуру логічну організацію, методи та засоби пізнання і перетворення діяльності.

 1. Так 
 2. Неправильно 

Question 2

Які є основні два підходи до раціоналізації трудової діяльності, назвіть

 1. побічний, який реєструє зміни в організмі людини, що виникають внаслідок виконання нею роботи;
 2. прямий, який виявляє економічні, психічні та фізіологічні процеси, які складають зміст діяльності.

Question 3

Скільки існує стадій у творчому процесі?

            a. одна           

            b. три 

            c. чотири        

            d. дві 

Question 4

Існує 3 етапи з вирішення проблеми, коли є конкретне завдання

 1. Так 
 2. Неправильно 

Question 5

Коли складають опис проблеми зазначають такі характерні ознаки

            a. функціональні         

            b. фізичні       

            c. цінові          

            d. економічні   

            e. соціальні     

            f. екологічні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Скільки видів інтелектуальної власності існує

            a. три 

            b. два 

            c. чотири        

            d. п’ять           

Question 2

Об’єктами авторського права є

            a. мистецтва   

            b. твори літератури    

            c. техніки        

            d. науки          

Question 3

Хто є головним суб’єктом авторського права

Question 4

Майнові права – це право авторства, право на ім'я і право на захист твору та репутації автора безстроково.

 1. Так 
 2. Неправильно 
 3. ні , це патентне право

Question 5

Існують такі види ліцензійних договорів

            a. неповної ліцензії    

            b. виняткової ліцензії 

            c. відкритої ліцензії    

            d. закритої ліцензії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Основні напрями раціоналізації управлінської діяльності включають

            a. інформацію             

            b. оргструктуру           

            c. організацію виробництва    

            d. економіку і політику            

            e. техніку та технологію          

            f. організацію процесів           

            g. персонал    

            h. функції        

Question 2

Регламентація це…., продовжити.

Question 3

Скільки існує рівнів РУД?

            a. чотири        

            b. один           

            c. два 

            d. три 

Question 4

Системний підхід до аналізу та раціоналізації процесів УД це- методологія дослідження об'єктів як систем. Сутність управління розглядається як сукупність таких понять: організація управління, процес управління та інформація.

 1. Так 
 2. Неправильно 

Question 5

На чому ґрунтується поведінковий підхід раціоналізації?

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Ергономіка займається комплексним вивченням та проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов та процесу праці, а також професійної майстерності.

            a. Вірно          

            b. Не вірно      

Question 2

Що є предметом дослідження ергономіки?

            a. людина       

            b. трудова діяльність             

Question 3

Основним елементом трудового процесу є

            a. дія 

            b. операція     

            c. жодна відповідь не вірна    

Question 4

Як називають робочі зони?

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Під працездатністю розуміють здатність людини виконувати роботу протягом певного часу при збереженні кількісних та якісних показників.

            a. так 

            b. ні    

Question 2

Що впливає на розвиток втоми організму?

            a. емоційні фактори    

            b. мікроклімат             

            c. фізичні фактори     

            d. використання техніки          

            e. порушення режиму праці і відпочинку        

Question 3

Скільки існує фаз працездатності протягом робочої зміни

            a. чотири        

            b. п’ять           

            c. дві   

            d. три 

Question 4

До методів фізіологічних досліджень належать такі:

            a. динамометрія         

            b. частота ударів пульсу        

            c. температура тіла    

            d. стійкість до статистичних зусиль    

            e. артеріальний тиск

 

Рейтинг@Mail.ru