Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Регіональна економіка (МАУП)

120 грн., 120 стр. Выделены темы, на которые написаны рефераты.

 +  35 грн. Регіональна економіка - підсумковий тест (МАУП) = 155 грн.Теми рефератів до розділу 1

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Актуальність вивчення дисципліни «Регіональна економіка»

2. Продуктивні сили, характеристика, роль, ознаки

3. Наукові методи аналізу просторової організації господарства . Загальнонаукові і спеціальні методи дослідження

4. Методи аналізу і показники оцінки соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика).

 

Теми рефератів до розділу 2

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв’язок.

2. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

3. Чинники розміщення продуктивних сил.

4. Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України.

5. Концепції й теорії територіальної організації господарств.

 

 

Теми рефератів до розділу 3

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об'єктивний характер

2. Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку

3. Принципи розміщення продуктивних сил.

4. Регіональна економіка в системі інших наук.

5. Загальне уявлення про методологію регіональних досліджень

 

Теми рефератів до розділу 4

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Галузева структура регіону. КВЕД, його значення і роль.

2. Регіони зі спеціальним режимом інвестування — спеціальні економічні зони.

3. Зарубіжний досвід функціонування спеціальних економічних зон.

4. Поняття про спеціальні економічні зони (СЕЗ) Переваги і недоліки функціонування СЕЗ.

5. Зони вільної торгівлі та інноваційні зони в Україні.

 

 

Теми рефератів до розділу 5

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Підходи до розгляду територіальної структури господарств України.

2. Визначення та види територіально-структурних процесів.

3. Територіальна організація продуктивних сил.

4. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування України.

 

 

Теми рефератів до розділу 6

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Характеристика поняття про територію, регіон, район, таксони.

2. Особливості поняття економічний простір, економічний регіон, економічний район.

3. Наукові підходи до районування території.

4. Принципи і методи економічного поділу території.

5. Роль соціально-економічного районування, ознаки, проблеми.

6. Територіальна організація продуктивних сил України.

 

 

Теми рефератів до розділу 7

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Фактори і особливості розвитку і розміщення продуктивних сил України.

2. Населення і трудовий потенціал України. Демографічна ситуація.

3. Природно-ресурсний потенціал України. Класифікація природних ресурсів. Оцінка природної складової життєдіяльності

4. Стан і проблеми використання мінерально-сировинних ресурсів: паливно-енергетичних, рудних і нерудних ресурсів.

5. Земельні ресурси. Водні ресурси. Лісові й біологічні ресурси. Рекреаційні ресурси

 

 

Теми рефератів до розділу 8

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з .

2. Проблеми та перспективи мінімізації безробіття

3. Особливості та причини безробіття в Східних областях України.

4. Демографічна ситуація в Україні

5. Недоліки державної системи регулювання зайнятості й безробіття;

6. Несприятливий вплив на зайнятість населення структурних зрушень в економіці України.

7. Посилення маргіналізації населення в Україні.

 

 

Теми рефератів до розділу 9

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Реформування відносин власності в Україні в 1992- 2012рр.

2. Особливості процесу приватизації в Україні.

3. Тенденції розвитку промисловості за 2005-2013рр.

4. Розвиток сільського господарства, його особливості в Україні.

5. Розвиток малих підприємств в Україні.

 

 

Теми рефератів до розділу 10

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Найважливіші завдання регіональної економіки та шляхи їх вирішення.

2. Регіональні особливості структури економіки.

3. Значення Донецького економічного району в розвитку економіки країни.

4. Місце і роль Придніпровського економічного району в Україні.

5. Місце і роль Східного економічного регіону в економіці країни.

 

 

Теми рефератів до розділу 11

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Охарактеризуйте передумови розвитку та господарську спеціалізацію Північно-Східного району.

2. Спеціалізація Столичного регіону. Які галузі визначають його господарську спеціалізацію ? Які чинники її зумовили?

3. Географічне положення Центрального і Причорноморського районів. Їх особливості і спеціалізація.

4. Охарактеризуйте природні умови і ресурси і особливості господарської спеціалізації Центрального економічного району.

5. Вплив прикордонного географічного положення Північно-Західного економічного району на його господарську спеціалізацію?

6. Охарактеризуйте природні умови і ресурси і особливості господарської спеціалізації Карпатського економічного району.

7. Подільський економічний регіон, його природні умови, ресурси і особливості господарської спеціалізації.

 

 

Теми рефератів до розділу 12

Оберіть одну з тем, та приготуйте відповідь приблизно на 8-10 сторінок.

1. Міжнародна економічна діяльність України.

2. Міжнародні економічні відносини України з ЄС.

3. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності України.

4. Глобалізація і економіка України.

5. Значення і особливості торговельного і платіжного балансів.

6. Роль зовнішньоекономічних зв'язків в умовах сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу.

 

 

Рейтинг@Mail.ru