Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Ринок праці (МАУП)

 

60 стор., 90 грн.

 

Контрольная 1

1. Які ринки складають ринкову систему?

2. Яку рольвідіграє ринок в системі ринків?

3. Як пов ’ язан ринок праці з ринком товарів та фінансовим ринками?

4. Які умови рівноваги на ринку робочої сили?

5. Як може класифікуватись суспільний поділ праці?

6. Що необхідно для раціанального формування та розподілу трудових ресурсів?

7. Як взаємопов’язані сектори ринкової економіки?

Контрольная 2

1. Що є теоретичною основою ринку праці?

2. Як класифікуються ринки праці?

3. Що таке „потенційний” ринок праці?

4. Що слід розуміти під „зовнішнім” та „внутрішнім” ринками праці?

5. Назвіть основні складові ринку праці.

6. Що таке „регулятори ринку праці” та перерахуйте їх?

7. Які вам відомі ознаки ринку праці?

Конторольная 3

1. Назвіть основні складові ринку праці.

2. В чому полягає кінцева мета ринку праці?

3. Які категорії зайнятого населення Вам відомі?

4. Хто вважається безробітним?

5. Де виникає зайнятість?

6. Які Вам відомі показники пропозиції робочої сили?

7. Які абсолютні характеристикимає попит на робочу силу?

8. Що Ви розумієте під поняттям „кон’юктура ринку праці”?

Контрольная 4

1. Що таке сигментація ринку праці?

2. Що може бути ознаками сегментації ринку праці?

3. Як математично описується сегментація модель ринку праці?

4. Що таке баланс ринку праці і який підхід переважно застосовується при його формуванні?

5. Розкрийте методологічну схему прогнозування ринку праці.

6. Які Вам відомі сегменти міжнародного ринку праці?

Контрольная 5

1. Які Вам відомі теорії ринку праці?

2. Як діє механізм попиту на робочу силу?

3. Що таке „ефект заміщення”?

4. Як попит залежіть від заробітної плати?

5. Що собой являє крива Філінса?

6. В чому полягає внутрішній механізм регулювання ринку праці?

7. Чому сприяє інституційна підсистема регулювання ринку праці?

Контрольная 6

1. Які види безробіття Вам відомі?

2. Як визначається поняття „безробітні” згідно Закону України „про зайнятість населення”?

3. Які форми безробіття Вам відомі?

4. Які критерії безробіття існують в перехідній економіці?

5. Як визначається рівень безробіття у визначенні МОП?

6. Що таке природний рівень безробіття?

7. Як здійснюється управління ризиком безробіття?

Контрольная 7

1. Які Вам відомі три основні підходи до пояснення причин безробіття?

2. В чому полягає кенсіанський підхід до проблеми безробіття?

3. Які фактори впливають на пропозиціюробочої сили?

4. Які фактори спричиняють безробіття в Україні?

5. Який існує взаємозв’язок між попитом, пропозицією та заробітной платой?

 

Контрольная 8

1. В чому особливість азійської моделі ринку праці?

2. Що притаманно англосаксонській моделі?

3. В якій моделі ринок праці децентралізований і чому?

4. Яка модель приймається експертами як ідеал?

5. Що собою являє „політика солідарності”?

6. В чому особливість російської моделі ринку праці?

7. Які протиріччя характерні для української моделі ринку праці?

8. Чому для України актуальним є поєднання різних людей?

Контрольная 9

1. Що є об’єктами державного регулювання ринку праці?

2. Які функції державної служби зайнятості?

3. Що собой являє система ЕТОН?

4. Які категорії населення потребують соціального захисту у працездатному віці?

5. Що собой являє квота робочих місць і чим відрізняється від броні?

6. Що є основним показником роботи Державної служби зайнятості?

7. В чому відмінність між двомаскладовими агенств зайнятості?

8. Як підвищіти конкурентоспроможність незайнятого населення?

 

 

Рейтинг@Mail.ru