Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Сімейне право (МАУП)

100 грн. 34 стор.

 

1

Завдання для виконання 1.

Контрольні питання

1. Які суспільні відносини складають предмет сімейного права?

2. Визначте особливості і принципи методу правового регулювання сімейних правовідносин.

3. Назвіть основні засади сімейного права.

4. З’ясуйте місце і значення міжнародних нормативно-правових актів в системі джерел сімейного права України.

5. Які критерії класифікації сімейних правовідносин Ви можете назвати?

6. Схарактеризуйте юридичні факти як підстави виникнення сімейних правовідносин.

Завдання для виконання 2. 

З’ясуйте чи є членами однієї сім’ї зазначені особи:

1. Чоловік та дружина, які не проживають разом;

2. Мама та 5-річний син, який фактично проживає окремо (з бабцею);

3. Батько та син, які ніколи не проживали разом;

4. Рідні сестри, які після смерті батьків завжди проживали разом (чи має значення їхній подружній стан?);

5. Жінка та чоловік, які проживають в конкубінаті?

2

Завдання для виконання 1.

Контрольні питання

1. Дайте визначення шлюбу і сформулюйте його основні ознаки.

2. Які Ви знаєте підстави для визнання шлюбу недійсним/неукладеним?
 3. Який порядок укладення шлюбу встановлено законодавством?

4. Порівняйте правовий режим визнання шлюбу не дійсним та визнання шлюбу неукладеним.

5. Назвіть і дайте стислу характеристику підстав припинення шлюбу.

Завдання для виконання 2.

Прокурор подав позов про визнання шлюбу недійсним між Майстренком і Сазановою на тій підставі, що Сазанова вже перебувала в іншому шлюбі і при реєстрації шлюбу з Майстренком приховала цей факт.

1. Які підстави і порядок визнання шлюбу недійсним?

2. Хто може бути ініціатором визнання шлюбу недійсним?

3

Завдання для виконання 1. 

Контрольні питання

1. На яких принципах ґрунтується законодавче регулювання особистих немайнових прав подружжя?

2. Визначте основні види особистих немайнових прав і обов’язків подружжя.

3. Дайте порівняльний аналіз законного та договірного режиму майна подружжя.

4. Розкрийте сутність і призначення шлюбного договору.

5. Визначте основні підстави виникнення права на утримання.

Завдання для виконання 2. 

За кошти, отримані в подарунок на день народження від колег, Сказко придбав коштовності для дружини.

1. Який правовий режим цих коштовностей?

2. Чи змінився б він, якщо б Сказко придбав меблевий гарнітур?

4

Завдання для виконання 1.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте визначення походження дитини від матері та батька.

2. Які Ви знаєте підстави для оспорювання батьківства, материнства?

3. Яким чином визначається прізвище, ім’я, по-батькові дитини?

4. Визначте підстави позбавлення батьківських прав.

5. Назвіть та дайте коротку характеристику основних немайнових прав батьків та дітей.

Завдання для виконання 2. 

Під час сварки батьків 3-річна М. стояла за дверима кімнати, її батько С., перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Н., керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України прокоментуйте ситуацію.

5 

Завдання для виконання 1. 

Контрольні питання

1. Розкрийте поняття і значення усиновлення.

2. Назвіть правові наслідки усиновлення.

3. Які підстави скасування усиновлення?

4. Дайте загальну характеристику опіки та піклування.

5. Які інші форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування вам відомі?

Завдання для виконання 2. 

Подружжя А. і Б. вирiшили усиновити одну i ту ж l-мiсячну дитину, яка була залишина у пологовому будинку.

Однак головний лiкар не дaв письмової згоди на усиновлення, пропонуючи подружжю ще 1 мiсяць.

У подружжя А. чоловiк є родичем дитини.

1. Прокоментуйте позицію головного лікаря.

2. Хто iз подружжя має переважне право на усиновлення дитини?

6

Завдання для виконання 1. 

Контрольні питання

1. Визначте коло осіб, які становлять інших членів сім’ї та родичів

2. Дайте загальну характеристику особистих немайнових правбаби, діда(прабаби, прадіда) та особистих немайнових правмачухи, вітчима та пасинка, падчерки.

3. Які майнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів Вам відомі?

7

Контрольні питання

1. Поняття сім’ї у соціологічному і юридичному значенні.

2. Права і обов’язки осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах.

3. Захист сімейних прав.

4. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу.

5. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

6. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини, рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків.

***********

Всі завдання подані згідно до визначеної форми звітності

Форма звітності для завдання

Контрольні питання
Коротка відповідь на питання
1.
1.
2.
2.
...
...

Форма звітності для задач

Посилання на статтю нормативно-правого акту

Ваш коментар (відповідь на поставлене запитання)

1.
1.
2.
2.Рейтинг@Mail.ru