Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Соціальна робота – підсумковий тест (МАУП)

15 грн.

 

Question 1

Добровольці, що допомагають вирішити різні соціальні проблеми, зокрема, проблеми у межах громади називаються:

 1. піонерами
 2. Волонтерами
 3. скаутами
 4. пластунами

Question2

У теорії соціальної роботи зазначається, що будь-яке суспільство поділяється на:

 1. дві частини
 2. три сектори
 3. чотири частини
 4. два сектори

Question3

Некомерційні організації – це:

 1. організації, які надають будь-які послуги у кредит
 2. об’єднання людей, які зібралися разом, щоб допомогти собі та своїм близьким
 3. організації, які надають будь-які послуги безкоштовно
 4. об’єднання людей, які зібралися разом, щоб допомогти собі та іншим, не маючи на меті одержати прибутки

Question4

Суспільство, за теорією соціальної роботи, поділяється на наступні сектори:

 1. держава, бізнес, некомерційні організації
 2. некомерційні організації та держава
 3. бізнес і влада
 4. бізнес та держава

Question5

Першим кроком у роботі із кандидатом у волонтери є:

 1. встановлення паспортних даних кандидата у волонтери
 2. застосування випробного терміну
 3. заповнення анкети
 4. співбесіда

Question6

Однією із заповідей роботи із волонтерами є наступна:

 1. не давай порад
 2. залучаючи до роботи волонтера, необхідно врахувати його інтереси, бажання, можливості, в тому числі й можливості тимчасового навантаження, місце проживання, фізичні можливості, освіту
 3. не нашкодь
 4. не вступай із волонтерами у дружні стосунки

Question7

На сьогодні кількість заповідей роботи із волонтерами дорівнює:

 1. п’яти
 2. . десяти
 3. трьом
 4. двадцяти

Question8

Благодійні організації характеризуються тим, що:

 1. обмежуються допомогою тільки певним членам організації
 2. не мають визначеної позиції щодо благодійної допомоги
 3. обмежуються допомогою тільки членам організації
 4. не обмежуються допомогою тільки членам організації

Question9

Громадська організація відрізняється від доброчинної організації тим що:

 1. громадська організація надає допомогу тільки своїм членам
 2.  надає допомогу тільки тим, хто не є членами громадської організації
 3. не має чітких критеріїв надання допомоги
 4. надає допомогу не тільки своїм членам, але й іншим людям

Question10

Змістовні принципи соціальної роботи включають:

 1. справедливість
 2. гармонізація суспільних, групових і особистих інтересів
 3. гуманізм
 4. усе назване

Question11

Одним із принципів, проголошених у “Декларації про етичні принципи в соціальній роботі” є наступний принцип:

 1. кожне суспільство, незалежно від форми правління, повинно намагатися забезпечити максимум благ для своїх членів
 2. принцип історизму
 3. кожен член суспільства має допомагати іншим його членам
 4. принцип детермінізму

Question12

До психолого-педагогічних принципів соціальної роботи належить:

 1. конгруентність
 2. емпатія
 3. усе означене
 4. довіра

Question13

У “Міжнародних етичних стандартах соціальної роботи” виокремлено:

 1. основний напрям етичної поведінки соціального працівника
 2. дві групи стандартів етичної поведінки
 3. п’ять груп стандартів етичної поведінки
 4. усе вище назване

Question14

Методи соціальної роботи можна поділити на:

 1. п’ять групп
 2. реальні та віртуальні
 3. теоретичні та практичні
 4. науково-дослідні та перетворюючі

Question15

Група психолого-педагогічних методів соціальної роботи характеризується:

 1. директивністю
 2. авторитетністю
 3. невизначеністю
 4. непрямим впливом на клієнта через механізм регуляції його самопочуття і поведінки

Question16

Метод соціальної роботи під назвою “Соціальний діагноз” був запропонований:

 1. А.Капською
 2. Н.Коломінським
 3. Анрі Дюнаном
 4. Мері Річмонд

Question17

Метод соціального діагнозу:

 1. лише соціальний статус клієнта
 2. передбачає оцінку як особистості клієнта, так і його соціального 
  оточення та його місця у соціумі
 3. лише оцінку соціуму, у якому знаходиться клієнт
 4. оцінку соціальної ситуації розвитку клієнта

Question18

Методичні принципи соціальної роботи складають:

 1. усе назване
 2. компетентність
 3. послідовність та безперервність
 4. диференційований підхід

Question19

Організаційні принципи соціальної роботи визначають:

 1. всезагальність і комплексність
 2. посередництво та солідарність
 3. усе означене
 4. субсидарність (матеріальну допомогу)

Question20

Професійна роль соціального працівника як мобілізатора полягає у:

 1. об’єднанні зусиль клієнтів у вирішенні проблем
 2. організації соціальної допомоги
 3. активізації особистості клієнта
 4. мобілізації державних служб на вирішення проблем клієнтів

Question21

Перша згадка про соціальну роботу як таку належить до:

 1. 1930 р
 2. 1750 р
 3. 1913 р
 4. 1750 р. до н.е.

Question22

Коли розпочалося навчання соціальній роботі в Україні

 1. 80-ті роки ХХ століття
 2. на початку ХХІ століття
 3. 80 - ті роки ХІХ століття
 4. 50-ті роки ХХ століття

Question23

Яка найбільша проблема існує в Україні, що гальмує розвиток соціальних служб?

 1. неналежна підготовка фахівців
 2. відсутність соціального запиту
 3. недостатня кількість спеціалістів
 4. відсутність коштів

Question24

Де з’явилися перші програми професійної підготовки соціальних працівників

 1. у Києві
 2. у Амстердамі, Берліні та Лондоні
 3. у Нью-Йорку
 4. у Москві

Question25

Коли з’явилися перші програми професійної підготовки соціальних працівників?

 1. на початку ХІХ сторіччя
 2. у 70-ті роки ХХ сторіччя
 3. на початку ХХ сторіччя
 4. наприкінці ХІХ сторіччя

Question26

Для успішного здійснення професійних завдань соціальний працівник повинен мати:

 1. віру у внутрішні сили клієнта, у його можливість змінити ситуацію
 2. любов до ближнього, співчуття, співпереживання
 3. усі відповіді правильні
 4. бажання допомогти та пожертвувати

Question27

Хто був першим проповідником гуманізму в Україні?

 1. Феофан Прокопович
 2. Тарас Шевченко
 3. Григорій Сковорода
 4. Михайло Грушевський

Question28

Чи вважається етичною поведінка соціального працівника, якщо він визнає відповідальність клієнта за прийняте рішення?

 1. ні
 2. правильна відповідь не вказана
 3. в етичному кодексі соціального працівника цього не зазначено
 4. так

Question29

Характер стосунків між спеціалістом і клієнтом у процесі соціальної роботи

 1. об’єкт-суб’єктні
 2. суб’єкт-суб’єктні
 3. суб’єкт-об’єктні
 4. об’єкт-об’єктні

Question30

У якому випадку конфіденційність обмежена правами третіх осіб і громадськості?

 1. існує ризик для життя клієнта чи третіх осіб
 2. клієнт повернувся з місць позбавлення волі
 3. усі варіанти правильні
 4. клієнт раніше вживав наркотики

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru