Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (МАУП)

 

 

 

 КУРСОВІ З СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Є ГОТОВІ

 

КУРСОВІ, ЯКІ МОЖНА ЗАМОВИТИ "З НУЛЯ" (НЕ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК)

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

по предмету «Актуальные проблемы социальной психологи»

1.         Направленность личности.

2.         Агрессия и агрессивность личности ЕСТЬ ГОТОВАЯ

3.         Формирование поло-ролевой идентичности личности в процессе социализации.

4.         Социально-психологические особенности становления коммуникативного потенциала личности. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

5.         Общение как фактор развития сознания и самосознания. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

6.         Влияние гендерных отличий на межличностные отношения.

7.         Лидерство и руководство как социально-психологические феномены.

8.         Межличностные отношения в малой социальной группе. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

9.         Социально-психологические причины возникновения конфликтов в организации. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

10.       Социально-психологический климат в коллективе: факторы влияющие на его особенности.

******************************************************************************

1.   Особистість як предмет та об'єкт соціальної психології.

2.   Проблема соціально - психологічної типології особистості.

3.   Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості.

4.   Механізми регуляції соціальної поведінки особистості.

5.   Мотиви соціальної поведінки особистості. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

6.   Соціометрія як метод соціальної психології ЕСТЬ ГОТОВАЯ

7.   Соціологічний та соціально - психологічний підходи до вивчен­ня малих груп.

8.   Психологічні ознаки малих груп та організацій.

9.   Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп.

10.  Роль феноменів групової свідомості в життєдіяльності групи.

11.  Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції.

12.  Специфіка комунікативного процесу, функції спілкування.

13.  Взаємозв'язок комунікативної, інтерактивної та перцептивної сторін спілкування.

14.  Структура атрибутивного процесу в спілкуванні. Каузальна атрибуція.

15.  Проблема соціально-психологічного впливу і влади, їх взає­мозв'язок і функції.

16.  Феномени масовидної поведінки: явища навіювання, зараження, насліду­вання.

17.  Основні напрямки сучасної прикладної соціальної психології. Співвідношення фундаментального і прикладного знання.

18.  Соціально-психологічні   дослідження   масових   комунікацій. Функції масових комунікацій. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

20.  Соціальна психологія промислового виробництва (основні на­прямки дослідження, цілі та завдання).

21. Соціально-психологічні проблеми у сфері права та правового регулювання поведінки. Зв'язок юриспруденції та соціальної психології

22.  Соціальна психологія пенітенціарних систем.

23.  Соціально-психологічні    дослідження    у    сфері    маркетингу.

 24. Психологія міжособистісних відносин. ЕСТЬ ГОТОВАЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru