Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Стандартизація і сертифікація продукції та послуг (МАУП)

100 грн.  Всего 197 ответов

 

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Як називалася перша міжнародна організація зі стандартизації?

a. Європейська економічне товариство з проблем стандартизації

b. міжнародна організація зі стандартизації

c. міжнародна асоціація зі стандартизації

d. Комітет Європейської координації стандартів

Question 2

В якій країні вперше було впроваджено “систему 5-ти мір”?

a. у Греції

b. у Китаї

c. у Древньому Єгипті

d. в Японії

Question 3

В якій країні вперше був прийнятий стандарт на рушниці?

a. у Німеччині

b. в Японії

c. у Франції

d. у США

Question 4

В якому році була створена Міжнародна асоціація зі стандартизації?

a. у 1926 р.

b. у 1916 р.

c. у 1901 р.

d. у 1925 р.

Question 5

Офіційна стандартизація на території колишнього СРСР почалась:

a. у 1945 р.

b. у 1925 р.

c. у 1941 р.

d. у 1961 р.

Question 6

Координаційний комітет з питань стандартизації при ООН створено у:

a. 1943 р.

b. 1901 р.

c. 1924 р.

d. 1945 р.

Question 7

В якому році засновано Міжнародну організацію зі стандартизації?

a. у 1946 р.

b. у 1945 р.

c. у 1926 р.

d. у 1951 р.

Question 8

В якому році Україна стала членом ISO та IEC?

a. у 2001 р.

b. у 1991 р.

c. у 1993 р.

d. у 1995 р.

Question 9

Чим характеризується ІІІ – й етап розвитку світової стандартизації?

a. впровадженням нових технологій та нових видів техніки

b. загальним світовим характером стандартизації?

c. розвитком національних систем стандартизації

d. розвитком інформаційних технологій

Question 10

Чим характеризується ІV-й етап розвитку світової стандартизації?

a. розвитком національних систем стандартизації

b. загальним світовим характером стандартизації, розвитком інформаційних технологій

c. розвитком інформаційних технологій

d. впровадженням нових технологій та нових видів техніки

Question 11

Термін “стандартизація” означає:

a. оптимальний ступінь упорядкування в певній галузі

b. діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання реально існуючих чи можливих завдань

c. діяльність щодо встановлення положень для загального і багаторазового використання завдань

d. встановлення положень для загального використання реальних завдань

Question 12

Нормативний документ – це:

a. документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів

b. документ, який встановлює характеристики результатів діяльності

c. правила щодо різних видів діяльності

d. документ, який встановлює характеристики різних видів діяльності

Question 13

Об’єктом стандартизації є:

a. кількісні та якісні поняття

b. предмет, який підлягає стандартизації

c. стандартизована продукція

d. функції і методи

Question 14

До об’єктів стандартизації належать:

a. продукція, процеси, послуги, правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи

b. процеси, процедури

c. поняття, визначення

d. продукція, послуги

Question 15

Термін “стандарт” в буквальному розумінні означає:

a. норма

b. зразок

c. мірило

d. норма, зразок, мірило

Question 16

Термін “стандарт” в широкому розумінні означає:

a. норма

b. еталон, мірило

c. норма, мірило

d. зразок, еталон

Question 17

Керівний нормативний документ (КНД) – це:

a. нормативний документ, який встановлює правила

b. документ, який встановлює правила, норми, вимоги

c. нормативний документ, який встановлює норми, правила, вимоги організаційно-методичного та загальнотехнічного характеру

d. нормативний документ організаційно-методичного характеру

Question 18

Стандарти, ТУ та КНД містять показники, які:

a. можуть бути охарактеризовані кількісно і якісно

b. можуть бути охарактеризовані якісно

c. можуть бути охарактеризовані як об’єкт

d. можуть бути охарактеризовані кількісно

Question 19

Показники стандартів – це:

a. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються за допомогою понять

b. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються за допомогою умовних одиниць, позначень, понять

c. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються за допомогою умовних одиниць

d. характеристика об’єктів стандартизації, що виражаються за допомогою умовних позначень

Question 20

Які існують види стандартизації?

a. національна, міжнародна, міждержавна, регіональна

b. національна, регіональна, міжнародна

c. національна, державна, міжнародна

d. національна, міжнародна

Question 21

Галузева стандартизація – це:

a. стандартизація продукції певної галузі народного господарства

b. стандартизація, яка здійснюється в певній галузі народного господарства на регіональному рівні

c. стандартизація, яка здійснюється органами, компетентними в даній галузі народного господарства

d. стандартизація даної галузі народного господарства

Question 22

Державна стандартизація – це:

a. стандартизація, яка здійснюється урядовими органами і розповсюджується на усі підприємства держави, незалежно від форми власності

b. стандартизація, яка здійснюється урядовими органами і розповсюджується на підприємства тільки державної форми власності

c. стандартизація підприємств державної форми власності

d. стандартизація, результати якої розповсюджуються на державні підприємства

Question 23

Регіональна стандартизація – це стандартизація, участь в якій є:

a. відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного регіону

b. відкритою для відповідних органів країн лише одного економічного регіону

c. відкритою для відповідних органів країн декількох економічних регіонів

d. відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону

Question 24

Термін “безпека” означає:

a. відсутність великої кількості шкідливих речовин

b. відсутність ризику

c. відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди

d. відсутність великої кількості токсичних речовин

Question 25

Технічний регламент – це:

a. нормативно-правовий акт державної влади, який відтворює зміст стандартів

b. нормативний документ, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів, послуг

c. нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст

d. нормативний акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції безпосередньо

Question 26

До основних функцій стандартизації відносяться:

a. інформаційна, документуюча, охоронна

b. документуюча, ресурсозберігаюча, комунікативна, охоронна, безпека, якісна

c. інформаційна, документуюча, ресурсозберігаюча

d. цивілізуюча, інформаційна, документуюча, ресурсозберігаюча, соціокультурна, комунікативна, охоронна

Question 27

Цивілізуюча функція стандартизації – це:

a. гармонізація методів та засобів якості зі світовими аналогами

b. гармонізація документів, методів та засобів якості життя зі світовими аналогами

c. гармонізація документів з законодавством країни

d. гармонізація документів зі світовими аналогами

Question 28

Ресурсозберігаючого функцією стандартизації є:

a. раціональне та економне використання ресурсів

b. раціональне використання ресурсів, вітабезпека

c. економне використання ресурсів, досягнення сумісності та взаємозамінності

d. раціональне використання ресурсів, досягнення сумісності

Question 29

Коли і ким вперше було визначено поняття “стандартизація”?

a. ISA, 1926р.

b. ISO, 1962р.

c. STAKO, 1952р.

d. IEC, 1945р.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Параметричні стандарти:

a. встановлюють типорозміри приладів, обладнання тощо

b. встановлюють параметри і розміри найбільш раціональних видів, типів і типорозмірів приладів, обладнання, тощо

c. встановлюють параметри приладів, обладнання тощо

d. встановлюють параметри найбільш розповсюджених типорозмірів приладів, обладнання тощо

Question 2

Теоретичною базою сучасної стандартизації є:

a. Система управління якістю

b. Міжнародна система одиниць фізичних величин

c. система Менделєєва

d. система переважних чисел

Question 3

Що таке параметричний ряд?

a. сукупність числових значень параметрів

b. сутність числових значень параметрів, яка побудована в певному діапазоні на основі прийнятої системи градацій

c. параметри певного діапазону системи градацій

d. сукупність параметрів, побудованих в прийнятій системі градації

Question 4

Параметр продукції – це:

a. характеристика продукції, умови її використання

b. кількісна характеристика властивостей продукції чи її станів, які визначають призначення продукції та умови її використання

c. кількість характеристик продукції, які визначають призначення продукції та умови її використання

d. якісна характеристика продукції чи її станів, які визначають призначення продукції та умови її використання

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Які з наведених нижче принципів відносяться до принципів стандартизації?

a. плановість, перспективність, оптимальність, динамічність, системність, обов’язковість

b. оптимальність, відкритість, закритість

c. системність, обов’язковість

d. плановість, перспективність

Question 2

Принцип плановості стандартизації забезпечується шляхом:

a. складання поточних планів з розробки стандартів

b. розробки і випуску випереджаючих стандартів

c. складання перспективних планів з розвитку робіт зі стандартизації

d. складання перспективних і поточних планів з розробки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації

Question 3

Принцип перспективності стандартизації забезпечується:

a. розробкою перспективних планів розвитку і проведення робіт зі

стандартизації

b. розробкою і випуском випереджаючих стандартів

c. розробкою і випуском перспективних стандартів

d. розробкою і випуском комплексних стандартів

Question 4

Що передбачає принцип оптимальності?

a. вироблення і прийняття ресурсозберігаючих норм, правил та вимог

b. розробку нормативних документів на об’єкти стандартизації певної галузі

c. розробку і випуск випереджаючих стандартів

d. розробку і прийняття норм, які забезпечують оптимальні втрати сировинних ресурсів

Question 5

Які з нижченаведених методів відносяться до методів стандартизації?

a. плановість, перспективність, системність

b. уніфікація, оптимальність, динамічність

c. уніфікація, агрегатування, типізація

d. перспективність, системність, оптимальність

Question 6

Що являється основою уніфікації?

a. систематизація та класифікація

b. систематизація та плановість

c. агрегатування і типізація

d. агрегатування та класифікація

Question 7

Систематизація – це:

a. розподілення предметів, продукції, явищ, понять за групами, розрядами, класами

b. розподілення предметів у визначеному порядку

c. розподілення предметів, продукції, явищ, понять у визначеному порядку та послідовності, які утворюють чітку систему

d. розподілення предметів за певними групами

Question 8

Класифікація – це:

a. розподілення явищ у визначеній послідовності

b. розподілення предметів, продукції, явищ, понять за групами, розрядами, класами залежно від їх загальних істотних ознак

c. розподілення продукції за групами

d. розподілення предметів, продукції, явищ, понять у визначеному порядку та послідовності

Question 9

Уніфікація – це:

a. метод, спрямований на розробку типових конструктивних рішень

b. об’єднання окремих неоднакових предметів і явищ у споріднені групи

c. усунення невиправданої різноманітності одноіменних об’єктів шляхом простого скорочення

d. метод приведення об’єктів до одноманітності на основі встановлення раціонального числа їх різновидів

Question 10

Що таке агрегатування?

a. метод стандартизації, спрямований на уніфікацію агрегатів , вузлів, деталей

b. метод стандартизації, який полягає в утворенні виробів шляхом компонування їх із обмеженої кількості стандартних і уніфікованих деталей, вузлів і агрегатів, що мають геометричну та функціональну взаємозамінність

c. метод стандартизації, спрямований на розробку типових конструкцій

d. метод стандартизації, спрямований на типізацію

Question 11

Основними критеріями вибору об’єктів комплексної стандартизації є:

a. техніко-економічна доцільність стандартизації та рівень технічної доскональності продукції

b. рівень технічної досконалості продукції

c. техніко-економічне обґрунтування

d. взаємозв’язок і взаємозалежність суміжних галузей

Question 12

Головними методичними принципами комплексної стандартизації є:

a. системність і класифікація

b. плановість і агрегатування

c. системність, оптимальність, плановість

d. оптимальність і уніфікація

Question 13

Випереджуюча стандартизація:

a. виявляє взаємозв’язки між показниками якості

b. забезпечує взаємозв’язок і взаємозалежність суміжних галузей

c. визначає техніко-економічну доцільність

d. встановлює підвищенні норми та вимоги до об’єктів стандартизації порівняно з досягнутим рівнем

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Державна система стандартизації – це:

a. система, яка визначає загальні організаційно-технічні правила виконання робіт зі стандартизації

b. система, яка вивчає форми і загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт зі стандартизації

c. система, яка вивчає принципи управління і загальні виконання всіх робіт зі стандартизації

d. система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми і загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт зі стандартизації

Question 2

В якому році створено Державну систему стандартизації в Україні?

a. у 1997р.

b. у 1995р.

c. у 1943р.

d. у 1991 р.

Question 3

Найважливішими структурними елементами ДСС в Україні є:

a. органи та служби стандартизації і сертифікації, система контролю за розробленням, впровадженням і виконанням НД

b. державны органи зы стандартизації, нормативи, правила, вимоги, контроль за розробленням, впровадженням і виконанням НД

c. національний орган зі стандартизації, комплекс нормативів, контроль за виконанням НД

d. органи та служби стандартизації, комплекс нормативних документів, система контролю за впровадженням і виконанням НД

Question 4

Національним органам України зі стандартизації є:

a. Держстандарт України

b. Держспоживстандарт України

c. Кабінет Міністрів України

d. Укрспоживстандарт

Question 5

До галузевих служб Держспоживстандарту України входять:

a. управління зі стандартизації відомств, головні організації, технічні комітети, центри і відділи інформації

b. управління зі стандартизації міністерств, технічні комітети, базові організації

c. управління зі стандартизації міністерств, головні організації, базові організації

d. управління зі стандартизації міністерств, головні організації, базові організації, технічні комітети, центри і відділи інформації

Question 6

До Центральних органів Держспоживстандарту України входять

a. органи управління, науково-дослідні інститути, центри і відділи інформації, навчальні заклади

b. органи управління, управління зі стандартизації міністерств, головні організації, науково-дослідні інститути

c. органи управління, управління зі стандартизації, науково-дослідні інститути

d. органи управління, управління зі стандартизації, базові організації, науково-дослідні інститути, навчальні заклади

Question 7

До територіальних органів Держспоживстандарту України входять:

a. центри стандартизації, метрології та сертифікації, центри і відділи інформації, органи управління

b. центри стандартизації, метрології та сертифікації, управління зі стандартизації відомств, базові організації, навчальні заклади

c. органи управління, центри і відділи інформації, лабораторії Держнагляду

d. центри стандартизації, метрології та сертифікації, лабораторії Держнагляду

Question 8

До головних організацій відносяться:

a. технологічні організації, випробувальні лабораторії

b. управління зі стандартизації і метрології

c. науково-дослідні установи

d. самостійні науково-дослідні, проектно-конструкторські, технологічні організації

Question 9

Документи зі стандартизації розподіляють за такими категоріями:

a. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ, РСТ, ГОСТ, СТП, ТУ

b. ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СТП, НД, ТУ

c. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ, ТУУ, СТП

d. ДСТУ, РСТ, ГОСТ, ГСТУ, СТП, ТУ

Question 10

До обов’язкових вимог, які містяться в Державних стандартах України, відносяться:

a. безпека продукції, якість продукції, ремонтопридатність, санітарія і гігієна, норми

b. безпека продукції, техніка безпеки і гігієна, методи випробувань, метрологічні норми, правила, вимоги та положення, розроблення, виготовлення, експлуатації

c. експлуатаційні, методологічні, метрологічні, сертифікаційні, безпеки, санітарії, розроблення, експлуатації, економічні

d. пожежна безпека, безпека навколишнього середовища, методи випробувань, виготовлення, експлуатації

Question 11

Галузеві стандарти України розробляють на продукцію, послуги за умови:

a. потреби встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги ДСТУ

b. відсутності ДСТУ, СТТУ, ГСТУ, ТУУ

c. відсутності ДСТУ, потреби встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги ДСТУ

d. відсутності ДСТУ

Question 12

Існують такі види стандартів:

a. Основоположні, базові, сертифікаційні, метрологічні, на продукцію, послуги

b. базові, на продукцію, послуги, сертифікацію, метрологічні показники, методи контролю

c. Основоположні, базові, метрологічні, санітарно-гігієнічні, ергоночні

d. основоположні, на продукцію, послуги, процеси, на методи контролю

Question 13

Стандарти на продукцію і послуги встановлюють до:

a. неоднорідної продукції, послуг, які забезпечують метрологічні і ергономічні характеристики

b. однорідної або певної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню

c. однорідної і неоднорідної продукції, послуг, які відповідають призначення

d. однорідної продукції, послуг, які відповідають якісним характеристикам

Question 14

Стандарти на методи контролю регламентують:

a. послідовність і технічні засоби їх виконання для різних видів та об’єктів контролю продукції, послуг, процесів

b. способи їх виконання для однакових видів та об’єктів контролю продукції, послуг, процесів

c. послідовність, способи і технічні засоби їх виконання для різних видів та об’єктів контролю продукції, послуг, процесів

d. правильність їх виконання для однорідних видів та об’єктів контролю

Question 15

Розроблення державних стандартів України можуть здійснювати:

a. тільки технічні комітети зі стандартизації

b. тільки міністерства і відомства

c. тільки головні, базові організації зі стандартизації

d. технічні комітети зі стандартизації, міністерства, відомства, головні, базові організації зі стандартизації

Question 16

Державну експертизу остаточної редакції стандарту здійснює:

a. Міністерства і відомства

b. базові організації зі стандартизації

c. головні організації зі стандартизації

d. Держспоживстандарт України

Question 17

При реєстрації стандартам надається позначення, яке складається з:

a. індексу та року затвердження чи перегляду стандарту

b. реєстраційного номера та року затвердження чи перегляду стандарту

c. індексу, реєстраційного номера та року затвердження чи перегляду стандарту

d. номеру технічного комітету чи перегляду стандарту

Question 18

Державний нагляд за додержанням стандартів здійснюють:

a. Держспоживстандарт, центри стандартизації, метрології та сертифікації та спеціально уповноважені органи

b. Держспоживстандарт, органи управління, науково-дослідні інститути

c. Держспоживстандарт, центри стандартизації, випробувальні, лабораторії

d. тільки Держспоживстандарт України

Question 19

Основною формою державного нагляду та відомчого контролю є:

a. тільки вибіркова перевірка

b. вибіркова або суцільна перевірка

c. дослідно-промислова партія продукції

d. тільки суцільна перевірка

Question 20

Державний нагляд за додержанням стандартів здійснюється шляхом:

a. проведення вибіркових перевірок

b. проведення тільки періодичних перевірок

c. проведення тільки постійних перевірок

d. проведення періодичних чи постійних перевірок

Question 21

Які стандарти встановлюють послідовність проведення випробувань та експертизи товарів?

a. на процеси

b. на продукцію

c. на методи контролю

d. основоположні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби – це:

a. якість продукції

b. споживна властивість продукції

c. властивість продукції

d. параметр продукції

Question 2

Підхід до управління організацією, спрямований на якість, ґрунтується на участі всіх її членів і має на меті як досягнення довготермінового успіху шляхом задоволення потреб споживача, так і отримання користі для членів організації та суспільства – це:

a. загальне управління якістю

b. план вдосконалення якості

c. система управління якістю

d. програма управління якістю

Question 3

Сукупність операцій, яка складається з вибирання номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників та порівняння їх з базовими, - це:

a. комплексний метод оцінювання якості

b. програма управління якістю

c. диференційний метод оцінювання якості

d. оцінювання рівня якості продукції

Question 4

Метод оцінювання якості продукції, який ґрунтується на використанні одиничних показників її якості, - це:

a. маркетинговий метод оцінювання якості продукції

b. комплексний метод оцінювання якості продукції

c. диференційний метод оцінювання якості продукції

d. органолептичний метод оцінювання якості продукції

Question 5

Дослідженнями, які торкаються конкретних видів об'єктів, займається:

a. стандартизація

b. сертифікація

c. прикладна кваліметрія

d. теоретична кваліметрія

Question 6

Економічна ефективність (у тому числі ціна), матеріальна зацікавле¬ність робітників, санкції за випуск продукції низької якості належать до факторів, які:

a. всі відповіді вірні

b. формують якість

c. зберігають якість

d. стимулюють якість

Question 7

Кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей, що характеризують якість стосовно визначених умов створення та експлуатації, - це:

a. показник якості

b. рівень стандартизації

c. рівень якості

d. споживна властивість продукції

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Діяльність, яка складається з вимірювань, експер¬тизи, випробувань чи оцінювання однієї чи декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, чи досягнуто відповід¬ність для кожної з цих характеристик, - це:

a. процедура стандартизації

b. процедура сертифікації

c. встановлення рівня якості

d. контроль

Question 2

Діяльність, яка встановлює цілі та вимоги до якості, до застосування елементів системи якості, - це:

a. контроль якості

b. встановлення рівня якості

c. загальне управління якістю

d. планування якості

Question 3

Сукупність одиниць продукції одного найменування, типономіналу чи типорозміру та виконання, вироблена протягом визначеного проміжку часу в одних і тих самих умовах і одночасно пред'явлена для контролю, - це:

a. партія продукції

b. стандартизована партія продукції

c. сертифікована партія продукції

d. контрольована партія продукції

Question 4

ЄСКД - це:

a. Європейська Система контрольованої документації

b. Європейська Система конструкторської документації

c. Європейська стандартизація контролю документації

d. Єдина Система конструкторської документації

Question 5

Методи контролю якості продукції та послуг за етапом процесу виробництва класифікують на такі види:

a. суцільний, вибірковий

b. всі відповіді вірні

c. вхідний, операційний, приймальний

d. безперервний, періодичний, летючий

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Розміщення об'єктів вимірювання чи показ¬ників якості у певному порядку (зростання, зменшування) за ступенем важливості, значущості - це:

a. сертифікація

b. всі відповіді вірні

c. варіювання

d. ранжирування

Question 2

Зі зростанням кількості експертів у групі точність вимірювань:

a. знижується

b. всі відповіді правильні

c. підвищується

d. не змінюється

Question 3

Оцінювання якості експертом – це:

a. всі відповіді вірні

b. його реакція тільки на фізичні властивості

c. його психологічна реакція на фізичні та хімічні характеристики продукції

d. його реакція на смакові та ароматичні властивості продукції

Question 4

За індивідуальним методом опитують:

a. групу експертів

b. всі відповіді вірні

c. кожного експерта

d. фокус-групу

Question 5

Метод оцінки рівня якості, який базується на викорис¬танні узагальнюючого показника якості і являє собою функцію від одиничних показників якості продукції називається:

a. узагальнюючим

b. комплексним

c. всі відповіді вірні

d. диференційованим

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

Цикл Дьоміна - це:

a. PDCA

b. SPC

c. SQC

d. TQM

Question 2

Систему «Точно в термін» розробили і вперше застосували в:

a. Німеччині

b. Японії

c. США

d. Великобританії

Question 3

Система статистичного управління процесами - це:

a. QC

b. PDCA

c. SQC

d. SPC

Question 4

Система статистичного управління якістю орієнтована на:

a. контроль якості

b. статистичні методи

c. планування якості та нові розробки

d. участь персоналу в управлінні якістю

Question 5

Складовими частинами системи TQM є:

a. всі відповіді вірні

b. корінна система, система підготовки персоналу, контроль якості

c. корінна система, контроль якості, статистичні методи

d. корінна система, система технічного забезпечення, система вдосконалення і розвитку загального управління якістю

Question 6

Система вдосконалення технічного забезпечення – це:

a. методи і засоби, які використовуються для аналізу та дослідження

b. всі відповіді вірні

c. прийоми та програми, за допомогою яких персонал навчається володінню цими засобами і правильному їх застосуванню

d. статистичні методи управління якістю

Question 7

TQM реалізується за такими сферами:

a. управління якістю продукції та послуг

b. управління якістю підприємства

c. управління якістю, процесом, персоналом, ресурсами

d. управління якістю п’яти «М»

Question 8

В Японії національною премією за якість є:

a. премія Шухарта

b. премія Дьомінга

c. премія Ісікави

d. премія Болдріджа

Question 9

Національною премією з якості в США є:

a. премія Дьомінга

b. премія Шухарта

c. премія Ісікави

d. премія Болдріджа

Question 10

Міжнародні стандарти ІСО серії 9000 є:

a. обов’язковими у європейських країнах

b. рекомендаційними

c. обов’язковими

d. всі відповіді вірні

Question 11

Міжнародні стандарти ІСО серії 9000 стосуються:

a. якості навколишнього середовища

b. систем якості

c. якості продукції та послуг

d. якості продукції

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Яка країна першою заснувала знак відповідності стандартом?

a. США

b. Японія

c. Німеччина

d. Франція

Question 2

Коли у Франції було прийнято перший закон у галузі сертифікації?

a. у 1945 р.

b. у 1920 р.

c. у 1938 р.

d. у 1941 р.

Question 3

Якою організацією перше було визначено і сформульовано термін “сертифікація”?

a. АFNOR

b. СЕРТИКО

c. DIN

d. VDE

Question 4

Що означає сертифікація в перекладі з латині?

a. “зроблено якісно”

b. “зроблено добре”

c. “зроблено стандартизовано”

d. “зроблено правильно”

Question 5

Якою організацією запропоновано термін “відповідність”?

a. DIN

b. AFNOR

c. ISO/IEC

d. NF

Question 6

Третя сторона – це:

a. особа або орган, визнані частково незалежними від сторін

b. орган, визнаний частково незалежним від першої і другої сторін

c. особа або орган, визнані незалежними від сторін, що беруть участь у вирішенні питання, яке розглядається

d. особа, визнана незалежною від першої і другої сторін

Question 7

Підтвердження відповідності – це:

a. дія випробувальної лабораторії третьої сторони, яка засвідчує, що конкретний випробуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативну документу

b. засвідчення відповідності випробуваного зразка конкретному стандарту або іншому нормативному документу

c. дія відомства, яка засвідчує, що конкурентний випробуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу

d. відповідність продукції або послуги конкретному стандарту або іншому нормативному документу

Question 8

Відповідно до ISO/IEC2 система сертифікації – це:

a. система, в якій здійснюється сертифікація відповідності

b. система, яка має власні правила, процедури й управління для здійснення сертифікації відповідності

c. система правил для здійснення сертифікації

d. система сертифікації і продукції, послуг, процесів

Question 9

Учасник системи сертифікації – це:

a. виробник, або продавець, який постачає продукцію, послуги

b. орган з сертифікації, який приймає участь у керуванні системою

c. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи, але не має можливості брати участь у керуванні системою

d. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і має можливість брати участь у керуванні системою

Question 10

Член системи сертифікації – це:

a. особа, яка згідно з правилами даної системи не може керувати системою

b. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і не має можливості брати участь у керуванні системою

c. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і має можливість брати участь у керуванні системою

d. орган з сертифікації, який за певних обставин не має можливості брати участь у керуванні

Question 11

Який характер може мати сертифікація?

a. необов’язковий

b. обов’язковий

c. обов’язковий і добровільний

d. добровільний

Question 12

Основним аспектом обов’язкової сертифікації є:

a. оцінка якості

b. якість

c. безпека

d. безпека і економічність

Question 13

Сертифікацією в законодавчо-регульованій сфері називають:

a. добровільну сертифікацію

b. регіональну сертифікацію

c. обов’язкову сертифікацію

d. національну сертифікацію

Question 14

Сертифікацією в законодавчо-нерегульованій сфері називають:

a. добровільну сертифікацію

b. регіональну сертифікацію

c. обов’язкову сертифікацію

d. міжнародну сертифікацію

Question 15

Сертифікація в законодавчо-нерегульованій сфері проводиться:

a. на добровільних засадах

b. на регіональних засадах

c. на примусових засадах

d. на обов’язкових засадах

Question 16

Ким визначається номенклатура товарів і послуг, що підглядають обов’язковій сертифікації?

a. Держспоживстандартом України

b. органами виконавчої влади

c. технічним комітетом

d. центром зі стандартизації, метрології і сертифікації

Question 17

Якою організацією передбачено Угоди про технічні бар’єри у торгівлі?

a. СОТ

b. AFNOR

c. ЄЕК ООН

d. СЕРТИКО

Question 18

Які організації мають право проводити добровільну сертифікацію?

a. органи, що акредитовані в державній системі сертифікації

b. підприємства, організації, юридичні особи, що взяли на себе функції з добровільної сертифікації

c. підприємства, організації, юридичні особи, що взяли на себе функції з добровільної сертифікації, органи, що акредитовані в державній системі сертифікації

d. випробувальні лабораторії

Question 19

Система акредитації – це:

a. система, що має власні правила процедури та керування для здійснення акредитації лабораторії

b. система для здійснення акредитації і сертифікації

c. система для здійснення акредитації, атестації і сертифікації

d. система для здійснення акредитації, стандартизації і сертифікації

Question 20

У галузі сертифікації використовується:

a. знак маніпуляції

b. знак якості

c. знак відповідності

d. знак небезпеки

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Правове забезпечення стандартизації, управління якістю та сертифікації є:

a. однією із функцій недержавної системи управління якістю продукції

b. функцією правоохоронної діяльності

c. однією із функцій державної системи управління якістю продукції

d. законодавчою функцією технічних норм

Question 2

Нормативні документи, затверджені в установленому порядку (юридичні акти), є:

a. формою вираження технічних норм

b. формою вираження правових норм

c. формою вираження підходів до систем якості

d. формою вираження підходів до управління якістю

Question 3

Система юридичної відповідальності за якість продукції тісно пов'язана з:

a. системами якості

b. технічним регулюванням

c. Державною системою стандартизації, метрології, сертифікації

d. міжнародними стандартами ІSО

Question 4

Імпортні товари, безпека яких не підтверджується при проведенні випробувань:

a. пропускаються через митний кордон

b. доставляються покупцеві

c. всі відповіді вірні

d. не пропускаються через митний кордон

Question 5

Процедура визнання сертифіката здійснюється:

a. до початку поставки товару на територію України

b. під час поставки товару на територію України

c. всі відповіді вірні

d. після поставки товару на територію України

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11

Question 1

Яка країна першою заснувала знак відповідності стандартом?

a. США

b. Японія

c. Франція

d. Німеччина

Question 2

Коли у Франції було прийнято перший закон у галузі сертифікації?

a. у 1920 р.

b. у 1945 р.

c. у 1941 р.

d. у 1938 р.

Question 3

Якою організацією перше було визначено і сформульовано термін “сертифікація”?

a. VDE

b. АFNOR

c. DIN

d. СЕРТИКО

Question 4

Що означає сертифікація в перекладі з латині?

a. “зроблено правильно”

b. “зроблено стандартизовано”

c. “зроблено добре”

d. “зроблено якісно”

Question 5

Якою організацією запропоновано термін “відповідність”?

a. AFNOR

b. ISO/IEC

c. DIN

d. NF

Question 6

Відповідно до ISO/IEC2 система сертифікації – це:

a. система, в якій здійснюється сертифікація відповідності

b. система правил для здійснення сертифікації

c. система, яка має власні правила, процедури й управління для здійснення сертифікації відповідності

d. система сертифікації і продукції, послуг, процесів

Question 7

Якою організацією передбачено Угоди про технічні бар’єри у торгівлі?

a. ЄЕК ООН

b. СЕРТИКО

c. СОТ

d. AFNOR

ТЕСТ ДО ТЕМИ 12

Question 1

Основою методичного підходу визначення економічної ефективності стандартизації є:

a. статистичні методи

b. метод урахування всіх можливих її наслідків і результатів

c. всі відповіді вірні

d. методи математичного моделювання

Question 2

Результат зіставлення річної економії та витрат на розробку і впровадження стандарту, які приведені до одного розрахункового року - це:

a. різниця витрат на виготовлення стандартизованого об’єкту

b. різниця витрат на розробку стандартизованого об’єкту

c. річний економічний ефект

d. різниця витрат на експлуатацію стандартизованого об’єкту

Question 3

Основними показниками економічної ефективності стандартизації є :

a. річна економія, річний економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності, термін окупності витрат

b. річний економічний ефект, річна економія, термін окупності витрат

c. всі відповіді невірні

d. річний економічний ефект, річна економія

Question 4

Річна економія – це:

a. різниця витрат на розробку стандартизованого об’єкту

b. різниця витрат на розробку, виготовлення та експлуатацію стандартизованого об'єкта

c. річний економічний ефект

d. всі відповіді невірні

Question 5

При оцінці ефективності підвищення якості продукції обов'язковим при тривалому та капіталоємному їх виробництві є:

a. принцип системного підходу

b. принцип зіставляння

c. принцип народногосподарського підходу

d. принцип урахування фактору часу

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Продукція – це:

a. результат праці

b. результат процесу

c. результат роботи

Question 2

Процес – це:

a. сукупність взаємозв’язаних видів діяльності

b. сукупність взаємопов’язаних або таких, що взаємодіють, видів діяльності, яка перетворює входи на виходи

c. множина взаємопов’язаних або таких, що взаємодіють, видів діяльності, яка перетворює входи на виходи

Question 3

Характеристика – це:

a. властивість, яка може бути власною або присвоєною, якісною або кількісною

b. відмітна властивість, яка може бути власною або присвоєною, якісною або кількісною

c. властивість, яка може бути тільки якісною

Question 4

Вимога – це:

a. сформульована потреба або очікування, загальнозрозумілі або обов’язкові

b. сформульоване очікування

c. сформульована потреба

Question 5

Якість – це:

a. ступінь власної характеристики

b. ступінь характерної вимоги

c. ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги

Question 6

Управління якістю – це:

a. діяльність по контролюванню якості

b. скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості

c. організація якості

Question 7

Контроль якості – це:

a. складова управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості

b. зосередженість на виконанні якісних вимог

c. управління якістю і якісних вимог

Question 8

Відповідність – це:

a. виконання вимоги

b. якісна вимога

c. часткове виконання вимоги

Question 9

До технічних факторів належать:

a. система резервування, розподіл праці, рівень витрат

b. конструкція, форми і методи контролю, розподіл праці

c. конструкція, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення

Question 10

Життєвий цикл товару складається з таких стадій:

a. впровадження товару на ринок, вивіз товару з ринку

b. впровадження товару на ринок, зростання продажу, зрілість, спад ринку

c. впровадження товару на ринок, зростання продажу, зрілість, насичення ринку, спад і залишення ринку

Question 11

В Україні захист споживачів від неякісної продукції регламентується:

a. Законом „Про захист прав споживачів”

b. Законом „Про стандартизацію”

c. Законом „Про підтвердження відповідності”

Question 12

Закони України „Про захист прав споживачів”:

a. регулює відносини між споживачами продукції і виробниками

b. регламентує правила виготовлення продукції згідно з вимогами споживачів

c. регламентує контроль якості продукції

Question 13

Закон України „Про захист прав споживачів” був прийнятий Верховною радою України:

a. у 1994 році

b. у 1991 році

c. у 2001 році

Question 14

Стандартизація – це :

a. діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв’язання існуючих чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за таких умов

b. заходи і методи, що полягають у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв’язання існуючих чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за таких умов

c. принципи, що полягають у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв’язання існуючих чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за таких умов

Question 15

Як називалася перша міжнародна організація зі стандартизації?

a. міжнародна асоціація зі стандартизації

b. Комітет Європейської координації стандартів

c. міжнародна організація зі стандартизації

d. Європейська економічне товариство з проблем стандартизації

Question 16

В якому році засновано Міжнародну організацію зі стандартизації?

Виберіть одну правильну відповідь a. у 1926 р.

b. у 1951 р.

c. у 1945 р.

d. у 1946 р.

Question 17

В якому році Україна стала членом ISO та IEC?

a. у 1995 р.

b. у 1991 р.

c. у 2001 р.

d. у 1993 р.

Question 18

Об’єктом стандартизації є:

a. предмет, який підлягає стандартизації

b. стандартизована продукція

c. кількісні та якісні поняття

d. функції і методи

Question 19

До об’єктів стандартизації належать:

a. продукція, процеси, послуги, правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи

b. процеси, процедури

c. поняття, визначення

d. продукція, послуги

Question 20

Термін “стандарт” в буквальному розумінні означає:

a. зразок

b. норма

c. норма, зразок, мірило

d. мірило

Question 21

Стандарти, ТУ та КНД містять показники, які:

a. можуть бути охарактеризовані як об’єкт

b. можуть бути охарактеризовані якісно

c. можуть бути охарактеризовані кількісно

d. можуть бути охарактеризовані кількісно і якісно

Question 22

Які існують види стандартизації?

a. національна, регіональна, міжнародна

b. національна, державна, міжнародна

c. національна, міжнародна

d. національна, міжнародна, міждержавна, регіональна

Question 23

Державна стандартизація – це:

a. стандартизація, яка здійснюється урядовими органами і розповсюджується на підприємства тільки державної форми власності

b. стандартизація підприємств державної форми власності

c. стандартизація, результати якої розповсюджуються на державні підприємства

d. стандартизація, яка здійснюється урядовими органами і розповсюджується на усі підприємства держави, незалежно від форми власності

Question 24

Термін “безпека” означає:

a. відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди

b. відсутність ризику

c. відсутність великої кількості токсичних речовин

d. відсутність великої кількості шкідливих речовин

Question 25

Цивілізуюча функція стандартизації – це:

a. гармонізація документів з законодавством країни

b. гармонізація документів зі світовими аналогами

c. гармонізація методів та засобів якості зі світовими аналогами

d. гармонізація документів, методів та засобів якості життя зі світовими аналогами

Question 26

Коли і ким вперше було визначено поняття “стандартизація”?

a. IEC, 1945р.

b. STAKO, 1952р.

c. ISO, 1962р.

d. ISA, 1926р.

Question 27

Державна система стандартизації – це:

a. система, яка вивчає форми і загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт зі стандартизації

b. система, яка визначає загальні організаційно-технічні правила виконання робіт зі стандартизації

c. система, яка вивчає принципи управління і загальні виконання всіх робіт зі стандартизації

d. система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми і загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт зі стандартизації

Question 28

В якому році створено Державну систему стандартизації в Україні?

a. у 1991 р.

b. у 1943р.

c. у 1997р.

d. у 1995р.

Question 29

Найважливішими структурними елементами ДСС в Україні є:

a. державні органи зі стандартизації, нормативи, правила, вимоги, контроль за розробленням, впровадженням і виконанням НД

b. органи та служби стандартизації і сертифікації, система контролю за розробленням, впровадженням і виконанням НД

c. органи та служби стандартизації, комплекс нормативних документів, система контролю за впровадженням і виконанням НД

d. національний орган зі стандартизації, комплекс нормативів, контроль за виконанням НД Question 30

Національним органам України зі стандартизації є:

a. Держстандарт України

b. Укрспоживстандарт

c. Держспоживстандарт України

d. Кабінет Міністрів України

Question 31

До галузевих служб Держспоживстандарту України входять:

a. управління зі стандартизації відомств, головні організації, технічні комітети, центри і відділи інформації

b. управління зі стандартизації міністерств, головні організації, базові організації

c. управління зі стандартизації міністерств, технічні комітети, базові організації

d. управління зі стандартизації міністерств, головні організації, базові організації, технічні комітети, центри і відділи інформації

Question 32

До Центральних органів Держспоживстандарту України входять:

a. органи управління, управління зі стандартизації, базові організації, науково-дослідні інститути, навчальні заклади

b. органи управління, управління зі стандартизації, науково-дослідні інститути

c. органи управління, управління зі стандартизації міністерств, головні організації, науково-дослідні інститути

d. органи управління, науково-дослідні інститути, центри і відділи інформації, навчальні заклади

Question 33

До територіальних органів Держспоживстандарту України входять:

a. центри стандартизації, метрології та сертифікації, лабораторії Держнагляду

b. центри стандартизації, метрології та сертифікації, управління зі стандартизації відомств, базові організації, навчальні заклади

c. органи управління, центри і відділи інформації, лабораторії Держнагляду

d. центри стандартизації, метрології та сертифікації, центри і відділи інформації, органи управління

Question 34

До головних організацій відносяться:

a. науково-дослідні установи

b. управління зі стандартизації і метрології

c. самостійні науково-дослідні, проектно-конструкторські, технологічні організації

d. технологічні організації, випробувальні лабораторії

Question 35

Документи зі стандартизації розподіляють за такими категоріями:

a. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ, РСТ, ГОСТ, СТП, ТУ

b. ДСТУ, РСТ, ГОСТ, ГСТУ, СТП, ТУ

c. ДСТУ, ГСТУ, СТТУ, ТУУ, СТП

d. ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СТП, НД, ТУ

Question 36

Існують такі види стандартів:

a. базові, на продукцію, послуги, сертифікацію, метрологічні показники, методи контролю

b. основоположні, на продукцію, послуги, процеси, на методи контролю

c. основоположні, базові, сертифікаційні, метрологічні, на продукцію, послуги

d. основоположні, базові, метрологічні, санітарно-гігієнічні, ергоночні

Question 37

Державну експертизу остаточної редакції стандарту здійснює:

a. базові організації зі стандартизації

b. головні організації зі стандартизації

c. Міністерства і відомства

d. Держспоживстандарт України

Question 38

Основною формою державного нагляду та відомчого контролю є:

a. дослідно-промислова партія продукції

b. вибіркова або суцільна перевірка

c. тільки суцільна перевірка

d. тільки вибіркова перевірка

Question 39

Державний нагляд за додержанням стандартів здійснюється шляхом:

a. проведення тільки періодичних перевірок

b. проведення тільки постійних перевірок

c. проведення періодичних чи постійних перевірок

d. проведення вибіркових перевірок

Question 40

Які стандарти встановлюють послідовність про ведення випробувань та експертизи товарів?

a. на продукцію

b. на процеси

c. на методи контролю

d. основоположні

Question 41

Яка країна першою заснувала знак відповідності стандартам?

a. Німеччина

b. Японія

c. США

d. Франція

Question 42

Коли у Франції було прийнято перший закон у галузі сертифікації?

a. у 1920 р.

b. у 1938 р.

c. у 1941 р.

d. у 1945 р.

Question 43

Якою організацією перше було визначено і сформульовано термін “сертифікація”?

a. DIN

b. СЕРТИКО

c. АFNOR

d. VDE

Question 44

Що означає сертифікація в перекладі з латині?

a. “зроблено якісно”

b. “зроблено стандартизовано”

c. “зроблено добре”

d. “зроблено правильно”

Question 45

Якою організацією запропоновано термін “відповідність”?

a. ISO/IEC

b. DIN

c. NF

d. AFNOR

Question 46

Третя сторона – це:

a. особа, визнана незалежною від першої і другої сторін

b. особа або орган, визнані незалежними від сторін, що беруть участь у вирішенні питання, яке розглядається

c. орган, визнаний частково незалежним від першої і другої сторін

d. особа або орган, визнані частково незалежними від сторін

Question 47

Підтвердження відповідності – це:

a. дія випробувальної лабораторії третьої сторони, яка засвідчує, що конкретний випробуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативну документу

b. засвідчення відповідності випробуваного зразка конкретному стандарту або іншому нормативному документу

c. дія відомства, яка засвідчує, що конкурентний випробуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу

d. відповідність продукції або послуги конкретному стандарту або іншому нормативному документу

Question 48

В якому році була створена Міжнародна асоціація зі стандартизації?

a. у 1925 р.

b. у 1901 р

c. у 1916 р.

d. у 1926 р.

Question 49

Відповідно до ISO/IEC2 система сертифікації – це:

a. система сертифікації і продукції, послуг, процесів

b. система, яка має власні правила, процедури й управління для здійснення сертифікації відповідності

c. система правил для здійснення сертифікації

d. система, в якій здійснюється сертифікація відповідності

Question 50

Учасник системи сертифікації – це:

a. виробник, або продавець, який постачає продукцію, послуги

b. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і має можливість брати участь у керуванні системою

c. орган з сертифікації, який приймає участь у керуванні системою

d. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи, але не має можливості брати участь у керуванні системою

Question 51

Член системи сертифікації – це:

a. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і не має можливості брати участь у керуванні системою

b. орган з сертифікації, який за певних обставин не має можливості брати участь у керуванні

c. орган з сертифікації, який діє згідно з правилами даної системи і має можливість брати участь у керуванні системою

d. особа, яка згідно з правилами даної системи не може керувати системою.

Question 52

Який характер може мати сертифікація?

a. обов’язковий

b. добровільний

c. необов’язковий

d. обов’язковий і добровільний

Question 53

Основним аспектом обов’язкової сертифікації є:

a. безпека і економічність

b. безпека

c. оцінка якості

d. якість

Question 54

Сертифікацією в законодавчо-регульованій сфері називають:

a. регіональну сертифікацію

b. обов’язкову сертифікацію

c. національну сертифікацію

d. добровільну сертифікацію

Question 55

Сертифікацією в законодавчо-нерегульованій сфері називають:

a. регіональну сертифікацію

b. обов’язкову сертифікацію

c. добровільну сертифікацію

d. міжнародну сертифікацію

Question 56

Сертифікація в законодавчо-нерегульованій сфері проводиться:

a. на регіональних засадах

b. на добровільних засадах

c. на обов’язкових засадах

d. на примусових засадах

Question 57

Ким визначається номенклатура товарів і послуг, що підглядають обов’язковій сертифікації?

a. Держспоживстандартом України

b. центром зі стандартизації, метрології і сертифікації

c. технічним комітетом

d. органами виконавчої влади

Question 58

Якою організацією передбачено Угоди про технічні бар’єри у торгівлі?

a. AFNOR

b. СОТ

c. СЕРТИКО

d. ЄЕК ООН

Question 59

Які організації мають право проводити добровільну сертифікацію?

a. підприємства, організації, юридичні особи, що взяли на себе функції з добровільної сертифікації, органи, що акредитовані в державній системі сертифікації

b. органи, що акредитовані в державній системі сертифікації

c. підприємства, організації, юридичні особи, що взяли на себе функції з добровільної сертифікації

d. випробувальні лабораторії

Question 60

Система акредитації – це:

a. система для здійснення акредитації, атестації і сертифікації

b. система для здійснення акредитації, стандартизації і сертифікації

c. система для здійснення акредитації і сертифікації

d. система, що має власні правила процедури та керування для здійснення акредитації лабораторії

Question 61

У галузі сертифікації використовується:

a. знак маніпуляції

b. знак небезпеки

c. знак якості

d. знак відповідності

Question 62

Сукупність характеристик продукції (проце¬су, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передба¬чені потреби – це:

a. якість продукції

b. параметр продукції

c. споживна властивість продукції

d. властивість продукції

Question 63

Підхід до управління організацією, спрямований на якість, ґрунтується на участі всіх її членів і має на меті як досягнення довготермінового успіху шляхом задоволення потреб споживача, так і отримання користі для членів організації та суспільства – це:

a. програма управління якістю

b. план вдосконалення якості

c. система управління якістю

d. загальне управління якістю

Question 64

Сукупність операцій, яка складається з вибирання номенклатури показників якості оцінюваної продукції, визначення значень цих показників та порівняння їх з базовими, - це:

a. програма управління якістю

b. диференційний метод оцінювання якості

c. оцінювання рівня якості продукції

d. комплексний метод оцінювання якості

Question 65

Метод оцінювання якості продукції, який ґрунтується на використанні одиничних показників її якості, - це:

a. органолептичний метод оцінювання якості продукції

b. диференційний метод оцінювання якості продукції

c. комплексний метод оцінювання якості продукції

d. маркетинговий метод оцінювання якості продукції


Рейтинг@Mail.ru