Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Страхування (МАУП)

 

96 стор., 60 грн.

 

Завдання до теми 1
1. З чого складається основне призначення страхових фондів?
2. Наведіть основні функції захисного призначення страхування.
3. Перерахуйте головні завдання інвестиційного призначення страхування .
4. З чого складається розподільче призначення страхування?
5. Перерахуйте основні способи здійснення страхування і основні етапи їх історичного розвитку.
6. У чому основна відмінність різноманітних способів страхування?
7. Перерахуйте склад усіх суб’єктів страхових правовідносин і дайте їм визначення.
8. Поясніть взаємозв’язок об’єкта страхування зі страховим інтересом.
9. Зробіть об’єктну класифікацію видів страхування.
10. Поясніть зв’язок між страховою сумою, страховою вартістю й обсягом страхової виплати для різних видів страхування.
11. Визначите призначення страхового тарифу і його зв’язок із страховим платежем.
12. З’ясуйте поняття прямого, непрямого і повного страхового збитку.
13. Дайте визначення франшизи, сформулюйте її призначення і перерахуйте види франшиз.

Завдання до теми 2
1. Перерахуйте основні ознаки, за якими страхове право можна віднести до різновиду зобов’язального права.
2. Розкрийте зміст поняття “страховий ризик”.
3. Поясніть зміст, умови придатності й основне призначення головних принципів страхування.
4. Перерахуйте можливі форми страхових зобов’язань.
5. Які основні вимоги подаються до договору добровільного страхування?
6. Дайте характеристику основних систем страхової відповідальності і розкрийте ступінь їхньої придатності в практиці страхування.
7. Які вимоги висовуються до правил добровільного страхування?
8. Опишіть структуру страхового законодавства України і поясніть її склад.
9. Як здійснюється державний нагляд за страховою діяльністю в Україні?
10. Розкрийте основний зміст процедури ліцензування страхової діяльності.

Завдання до теми 3
1. Дайте загальну характеристику і перерахуйте склад страхового ринку.
2. Що таке комплексний страховий ринок?
3. Охарактеризуйте структуру страхового ринку та її основні складові.
4. Що таке інфраструктура страхового ринку?
5. Визначте і перерахуйте характерні ознаки прямих страхових посередників (агентів і брокерів).
6. Які ринкові господарські форми можна застосувати для керування страховим ринком?
7. Поясніть роль ринку “Ллойда” як ринкового регулятора у рамках України.
8. У чому полягають головні особливості страхового продукту як товару?
9. Перерахуйте основні принципи і напрямки поширення страхових продуктів.
10. Які основні тенденції у розвитку сучасних страхових ринків?

Завдання до теми 4
1. Дайте визначення актуарних розрахунків у страхуванні, охарактеризуйте їх основні задачі і призначення.
2. Охарактеризуйте основні параметри таблиці смертності населення та її призначення для актуарних розрахунків.
3. Дайте класифікацію основних видів актуарних розрахунків.
4. Дайте визначення понять “нетто-ставка” і “брутто-ставка”.
5. Охарактеризуйте основні показники страхової статистики.
6. Наведіть рівняння для збитковості страхової суми, частоти і тяжкості шкоди.
7. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для ризикового страхування.
8. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для страхування життя.
9. З яких компонентів складається брутто-ставка?
10. Які види страхових премій (внесків) Вам відомі?

Завдання до теми 5
1. З чого складаються активи страхової компанії?
2. Охарактеризуйте особливості грошового обігу страхової компанії.
3. Перерахуйте різновиди доходів від страхової діяльності.
4. З чого складаються доходи від інвестиційної й іншої діяльності?
5. Дайте визначення витрат страховика і розкрийте їхній зміст.
6. Що є джерелом прибутку страховика?
7. Як здійснюється оподатковування страхової діяльності в Україні?
8. За якою ставкою податку оподатковується страхування життя?
9. Охарактеризуйте оподатковування результатів нестрахової діяльності страховика.
10. Яка ставка оподатковування доходу за ризиковими видами страхування?
11. Як оподатковується страхування і перестраховування ризиків у страховика-нерезидента?

Завдання до теми 6
1. Поясніть, чим визначається фінансова надійність страховика.
2. З чого складаються і яке призначення страхових резервів?
3. Що таке технічні резерви страхової компанії?
4. Перерахуйте призначення і склад резервів із страхування життя.
5. Що таке резерв збитків?
6. Перерахуйте основні принципи розміщення страхових резервів.

7. Наведіть склад параметрів платоспроможності страхової компанії.

 

 

Рейтинг@Mail.ru