Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Стратегічний маркетинг

150 грн., 96 стр.

Контрольні питання до теми 1

1. Що являє собою стратегічний господарський підрозділ?

2. У чому сутність маркетингового стратегічного планування? Які завдання воно вирішує?

3. Які Ви знаєте маркетингові стратегії?

Контрольні питання до теми 2

1. Дайте характеристику стратегічній моделі Портера.

2. Чому стратегічне положення господарських підрозділів, які розташовані всередині моделі Портера, називається болотом?

3. Проаналізуйте стратегію цінового лідерства. У чому її переваги та недоліки? Наведіть приклади її практичного застосування.

4. Розкрийте сутність стратегії диференціації. Наведіть приклади її практичного застосування,

5. Охарактеризуйте стратегію концентрації. Що може бути об'єктом концентрації? Наведіть приклади практичного застосування стратегії концентрації в діяльності відомих Вам фірм.

Контрольні питання до теми 3
1. В чому полягають переваги та значення SWOT -аналізу?

2. Які фактори зовнішнього середовища оказують найбільшій вплив на діяльність підприємств на ринку України на теперішній час?

3. Які можливості та загрози для вітчизняних підприємств несе майбутнє входження України до СОТ та європейського співтовариства?

4. Зробіть SWOT -аналіз ринку для компанії Київстар на ринку мобільного зв’язку України.Контрольні питання до теми 4

1. Назвіть основні фактори сегментації ринку.

2. Як ви вважаєте, чим відрізняється сегментація на ринку товарів промислового призначення від споживчого ринку?

3. Виберіть основні фактори сегментації для дослідження ринку автомобілів, косметики, віконних конструкцій.

Контрольні питання до теми 5

1. Чим поняття цільового ринку відрізняється від поняття „ніша ринку”?

2. Опишіть процедуру вибору цільового ринку

3. Які критерії використовуються для вибору цільового ринку?

Контрольні питання до теми 6

1. Дайте характеристику основним стратегіям росту.

2. Назвіть умови використання стратегій росту

3. Охарактеризуйте стратегії інтегративного росту компаній.

Контрольні питання до теми 7

1. Назвіть види стратегій диверсифікації

2. Назвіть умови використання різних видів диверсифікації

3. Наведіть приклади диверсифікацій них стратегій провідних компаній України та світу. Зробіть їх порівняльну характеристику

Контрольні питання до теми 8 

1. Чому матрицю Бостонської консультативної групи називають матрицею росту?

2. Які фактори утворюють основу матриці Бостонської консультативної групи?

3. Які типи стратегічних господарських підрозділів виділяють згідно з матрицею Бостонської консультативної групи?

4. Дайте маркетингову характеристику таким стратегічним господарським підрозділам:

"зірки",

"знаки питання",

"дійні корови",

"собаки".

5. Розкрийте сутність та сфери застосування таких маркетингових стратегій:

стратегія інтенсифікації зусиль,

стратегія підтримання конкурентних переваг,

стратегія збору урожаю,

стратегія елімінації.

6. У складі фірми "Х" с три стратегічні господарські підрозділи — А, В, С. За наведеними в табл. 3 даними виконайте такі завдання:

побудуйте матрицю МакКінсі,

охарактеризуйте ринкові позиції стратегічних господарських підрозділів А, В, С та фірми "А" в цілому,

сформулюйте маркетингові стратегії для кожного стратегічного господарського підрозділу.

Таблиця 3

Контрольні питання до теми 9

1. Визначте сутність та умови виникнення конкурентних переваг.

2. Назвіть етапи визначення конкурентних переваг фірми

3. На прикладі будь-якої фірми зробіть аналіз її конкурентних переваг.

Контрольні питання до теми 10

1. Що таке позиціювання та які існують стратегії позиціювання?

2. Ви – виробник кондитерської продукції. Розробіть можливі стратегії позиціювання шоколадних плиток.

3. Поясність від яких чинників залежить вибір стратегії позиціювання.

Контрольні питання до теми 11

1. Назвіть основні види конкурентних стратегій в залежності від конкурентної позиції фірми.

2. Наведіть приклади конкурентних стратегій відомих вітчизняних та світових фірм. Охарактеризуйте їх особливості, переваги та недоліки.

Контрольні питання до теми 12
1. В чому полягає особливості міжнародних маркетингових стратегій?

2. Назвіть умови ефективної реалізації стратегії глобалізації.

3. Назвіть переваги та недоліки глобальної та мультинаціональної маркетингової стратегії

ВИКОНАТИ ІСПИТ

Оберіть білет і дайте відповіді на питання

Рейтинг@Mail.ru