Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Товарна іноваційна політика (МАУП)

150 грн.

Контрольні питання до теми 1

1. Поняття «інновація» і «інноваційний потенціал».

2. Роль інноваційних товарів та послуг в маркетинговій діяльності.

3. Сутність товарно-інноваційної політики підприємства.

4. Інноваційний маркетинг, його зміст.

5. Чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів.

6. Протидіючі фактори, що уповільнюють інноваційні процеси.

7. Технологічна та продуктова інновації.

8. Основні принципи управління товарно-інноваційного політикою.

9. Першочергові стратегічні завдання, які забезпечують ефективне управління товарно-інноваційною політикою.

10. Роль і місце інформації у товарно-інноваційній політиці.

11. Визначення та класифікаційні ознаки видів товарів і послуг.

12. Особливості маркетингу товарів виробничого призначення.

13. Маркетингове розуміння багаторівневості товару.

14. Зміст і складові маркетингових підкріплень продукту та підтримки товару.

15. Основні ринкові характеристики товару.

16. Ціна, якість, конкурентоспроможність та імідж товару.

17. Імідж та популярність товару.

18. Сутність та призначення тестування продукту.

Контрольні питання до теми 2

1. Основні критерії визначення «новизни» нових товарів.

2. Загальне визначення новизни виробу, продукту, товару.

3. Трактування сутності товару-новинки з позицій вітчизняного товаровиробника.

4. Взаємозв’язок стратегії товарно-інноваційної політики з життєвим циклом товару.

5. Основні задачі планування товарно-інноваційної політики підприємства. Стратегічні цілі і пріоритетні напрямки розвитку підприємства.

6. Види стратегій товарно-інноваційної політики, що спираються на диверсифікацію нового товару.

7. Цілі стратегічних інноваційних завдань фірми.

8. Наступальна та оборонна стратегії підприємства.

Контрольні питання до теми 3

1. Головні фактори успіху нових товарів, виявлені маркетинговими дослідженнями.

2. Загальна характеристика основних етапів розробки нових товарів.

4. Джерела генерації ідей нового товару.

5. Критерії процесу фільтрації ідей нового продукту.

6. Наукові методи пошуку і добору інноваційних ідей при розробці нових продуктів.

7. Сутність пробного маркетингу.

8. Розгортання комерційного виробництва нового товару.

9. Основні параметри, що визначають попит на новий товар.

10. Характеристика основних елементів психології поведінки споживачів на ринку.

11. Основні завдання планування продукту.

12. Головні критерії визначення нового товару.

13. Генерація ідеї нової продукції.

14. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нового товару.

15. Проектування та випробування нового товару. Розвиток виробництва і збуту нового продукту.

16. Зміст і процедури участі маркетингових служб у плануванні та розробці нового товару.

Контрольні питання до теми 4

1. Сутність якості продукції.

2. Співвідношення якості і ціни.

3. Показники якості нової продукції: технічний рівень виробу, якість виготовлення, ефективність експлуатації.

4. Ергономічні та естетичні показники якості.

5. Міжнародні стандарти якості.

6. Петля якості, її складові.

7. Тотальне управління якістю.

Завдання

1. Дайте визначення термінів: «політика в галузі якості», «петля якості», «система якості».

2. Які існують етапи розробки Керівних вказівок з якості на підприємстві?

3. Які існують елементи системи якості відповідно до стандарту ІСО серії 9001-87?

4. На досягнення яких цілей орієнтувались при перегляді стандартів ІСО серії 9000-87?

5. У чому полягає принципова відмінність стандартів «сімейства ІСО 9000» від стандартів ІСО серії 9000?

Контрольні питання до теми 5

1. Сутність технологічної та продуктової інновації.

2. Передумови ефективності інноваційного процесу.

3. Універсальний алгоритм матриці оцінки нового товару.

4. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності.

5. Універсальний алгоритм оцінки комерційних перспектив інноваційного продукту.

6. Маркетингове забезпечення етапу оцінки та відбору перспективних ідей нових товарів.

7. Маркетингове забезпечення етапу розробки концепції нового товару.

8. Ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного продукту.

Контрольні питання до теми 6 

1. Головні критерії економічної раціональності інноваційних рішень.

2. Визначення та призначення функціонально-вартісного аналізу.

3. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу.

4. Класифікація функцій виробу – об'єкта функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

5. Зміст робіт на основних етапах функціонально-вартісного аналізу.

6. Корегуюча форма ФВА та її використання в маркетинговій діяльності.

7. Інверсна форма ФВА.

8. Творча форма ФВА та її значення для розширення ринку та задоволення нових потреб.

Контрольні питання до теми 7

1. Технічна естетика та об'єкти її вивчення.

2. Сутність ергономіки та її об'єкти.

3. Дизайн товару і його роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.

4. Естетичні вимоги до нової продукції. Правило «золотого перетину».

5. Головні вимоги до раціонального ергономічного конструювання продукції.


Рейтинг@Mail.ru