Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Трудове право - задачі (МАУП)

80 грн. 16 задач

 

Задачі до теми 4

Задача 1

Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторсь­ке бюро інженером-конструктором з випробувальним строком на один місяць. За два дні до закінчення цього строку його попередили у відділі кадрів, що випробу­вальний строк йому продовжили ще на місяць, а через тиждень він був звільнений, як такий, що не витримав випробування. Денисенко звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Яке рішення має винести суд?

 

Задача 2

Директором ТОВ «Орізон» Власенком було відмовле­но в прийнятті на роботу на посаду касира громадянці Шовковій, оскільки її сестра на цьому ж підприємстві працює головним бухгалтером.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Чи правомірні дії директора ТОВ «Орізон»?

 

 

Задачі до теми 5

Задача 1

Головний бухгалтер заводу «Аргон» Любченко з ме­тою своєчасного складання та здачі річного звіту протя­гом тижня залишалась працювати після закінчення робочого дня на підприємстві.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Чи буде ця робота вважатися надурочною?

 

Задача 2

За наказом директора підприємства, в зв'язку із зменшенням обсягу робіт, групі працівників був встанов­лений неповний робочий час. Та працівники заперечува­ли проти цього, оскільки згоди на встановлення їм непо­вного робочого часу вони не давали.

У зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва згідно з наказом по підприємству працівники були переведені на неповний робочий тиждень

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

1. Який порядок встановлення неповного робочого часу?

 

2. Чи має право роботодавець в односторонньому порядку встановлювати працівникам без їх згоди неповний ро­бочий час? Якщо так, то за яких умов?

 

 

Задачі до теми 6

Задача 1

За наказом директора підприємства, узгодженого з профспілковим комітетом, група працівників планового відділу залучалася у вихідний день до робіт по приби­ранню території підприємства від снігу.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

1. Чи правомірне таке залучення до роботи у вихідний день?

 

2. Який порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні?

 

Задача 2

Шліфувальниця Миронова, яка після розірвання шлюбу сама виховує дитину, подала заяву про надання їй щорічної відпустки у травні. Але їй було відмовлено в цьому, посилаючись на те, що згідно графіка їй відпуст­ка має бути надана у вересні і оскільки вона одержує аліменти на утримання дитини, то на неї не поширюють­ся пільги щодо порядку надання щорічних відпусток.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Яким чином має бути вирішене питання щодо надання Мироновій щорічної відпустки?

 

 

Задачі до теми 7

Задача 1

Бухгалтеру фірми «Росинка» Задорожній встановлено посадовий оклад 320 грн. Оскільки Задорожня має шес­тирічну дитину, яка часто хворіє, на її прохання встанов­лено неповний робочий час. Пропорційно відпрацьовано­му часу вона отримала зарплату за місяць в розмірі 160 грн. Але з цим не погодилась, оскільки це менше встановленого законом мінімального розміру заробітної плати, і звернулась до комісії по трудовим спорам.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Яке рішення має винести КТС?

 

Задача 2

Черговий слюсар-сантехнік згідно графіка змінності працював з 20.00 суботи до 8.00 неділі.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Яким чином буде оплачена ця зміна?

 

 

Задачі до теми 9

Задача 1

Директор типографії наказом від 8 червня звільнив з роботи друкаря Протасова за відмову від поїздки для приймання друкарської машинки, що мало місце 10 травня. За рішенням суду, куди звернувся Протасов, він був поновлений на роботі. 20 червня директор видав на­каз про поновлення Протасова на роботі і одночасно цим
наказом оголосив йому догану.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Чи правомірно оголошена догана?

 

 

Задача 2

Машиніст локомотиву локомотивного депо «Фастів» Сарапін за керування локомотивом в нетверезому стані був позбавлений свідоцтва водія локомотиву з наданням йому роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом та моторно-рейковим транспортом строком на один рік. Оскільки Сарапін від запропонованої роботи відмовився, то був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Сарапін оскаржив своє звільнення до суду.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

Яке рішення має винести суд?

 

 

Задачі до теми 10

Задача 1

Комірник Семенченко під час обідньої перерви зай­шов в цех і самовільно на токарному верстаті намагався виточити втулки до власного візочка, але із-за невмілого поводження з верстатом пошкодив його.

Форма звітності для завдання 1.1

Питання

Відповідь. Аргументація

До якого виду матеріальної відповідальності та в яко­му порядку буде притягуватись Семенченко?

 

Задача 2

Водій автотранспортного підприємства Шакун, керу­ючи закріпленим за ним автомобілем, щоб уникнути наїзду на пішохода, який намагався перебігти дорогу в неустановленому для цього місці, змушений був зверну­ти в кювет, внаслідок цього був пошкоджений авто­мобіль та вантаж.

Форма звітності для завдання 1.2

Питання

Відповідь. Аргументація

Чи буде в даному випадку Шакун відшкодовувати автотранспортному підприємству спричинену шкоду?

 

 

Задачі до теми 11

Задача 1

Під час перевірки додержання законодавства про працю на машинобудівному заводі державним інспекто­ром з охорони праці були виявлені такі факти:

1) неповнолітні приймаються на роботу без попередньо­го медичного огляду;

2) до надурочних робіт і робіт у вихідні дні допускають­ся, за їх згодою, жінки, які мають дітей віком до трьох років;

3) п'ятнадцятирічна Миронова працює кур'єром по чо­тири години в день при п'ятиденному робочому тижні;

4) трьом неповнолітнім працівникам передбачено на­дання щорічної відпустки всупереч їх бажанню в ли­стопаді.

Форма звітності для завдання 1.1

Питання

Відповідь. Аргументація

Які з вказаних фактів є порушенням законодавства про охорону праці?

 

Задача 2

На фірму «Крокус» звернувся Савченко з наміром працевлаштування. Після співбесіди з директором фірми Савченко, в супроводі заступника директора, зайшов до цеху підприємства для ознайомлення з умовами майбут­ньої роботи, де з дозволу начальника цеха ввімкнув один із верстатів, щоб продемонструвати свою майстерність роботи на ньому і внаслідок необачності покалічив собі руку.

Форма звітності для завдання 1.2

Питання

Відповідь. Аргументація

1. Чи буде вважатись цей випадок трудовим каліцтвом?

 

2. Які порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку?

 

 

Задачі до теми 13

Задача 1

Аудиторською перевіркою 20 квітня 1999 року було встановлено, що 10 вересня 1998 року за наказом на­чальника ремонтно-будівельного управління були вчи­нені зайві грошові виплати працівникам цього уп­равління, внаслідок чого РБУ було завдано матеріальної шкоди.

В зв'язку з тим, що начальник РБУ відмовився доб­ровільно відшкодувати завдану шкоду, директор тресту звернувся 15 лютого 2000 року з позовом до суду про стягнення з начальника РБУ матеріальної шкоди.

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

1. Чи буде розглянута ця справа в суді?

 

2. В який термін роботодавець має право звернутися до суду з позовом про відшкодування з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації?

 

Задача 2

Між директором державного підприємства «Укрконцерт» і головним бухгалтером цього підприємства Онопрієнко виник спір з приводу накладення на головно­го бухгалтера дисциплінарного стягнення. Для вирішення питання про зняття цього стягнення Онопрієнко по­дала скаргу до Міністерства культури і мистецтв, якому підпорядковане підприємство «Укрконцерт».

Форма звітності

Питання

Відповідь. Аргументація

1. Чи може Міністерство культури і мистецтв вирішити цей спір?

 

2. Які органи наділені компетенцією вирішувати трудові спори?

 

 

 Є ТЕСТИ ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ОКРЕМО, ЗАПИТУЙТЕ.

 

Рейтинг@Mail.ru