Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решенные задачи по трудовому праву

Задача №13 (Россия)

Приказом по предприятию старший экономист Сергеева была назначена и.о. начальника планового отдела на период его нахождения в отпуске т.е. на 30 дней. Сергеева отказалась  выполнить приказ. Ссылаясь на то что сама имеет право на отпуск в это же время кроме того она в этом году уже выполняла обязанности начальника планового отдела во время его болезни! Сергеева по дала жалобу в комиссию по трудовым спорам в которой просила отменить приказ о ее назначении как незаконный. Как должно быть решено это дело?


Задача №14 (Россия)

За два дня до истечения срока предупреждения об увольнении  по собственному желанию слесарь Панфилов пришел в отдел кадров и попросил считать его заявление недействительным т.к. он передумал увольняться. Начальник отдела кадров ответил что приказ о его увольнении уже подписан и поэтому Панфилов может забрать трудовую книжку и получить окончательный расчет. Правильно ли поступил начальник отдела  кадров?


Задача №179 (Россия)

     ООО «Крокус» заключило с художником Гордийчук трудовое соглашение сроком на шесть месяцев. Согласно этого соглашения Гордийчук обязался оформить витрину магазину соответственно предоставленным эскизам, за что ООО «Крокус» обязалось выплатить ему вознаграждение в сумме 600 руб., выплачивая ее частями ежемесячно по 100 руб. По окончанию работы и окончательному расчету Гордийчук затребовал, чтобы кроме обусловленной суммы ему выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск и предоставили оформленную должным образом трудовую книжку. Правомерны ли требования Гордийчука? Являются ли его отношения с ООО «Крокус» предметом трудового права?


Задача №243 (Украина)

Филимонова опоздала на работу на 1 час, за что директор предприятия издал приказ, в котором объявил ей строгий выговор. Филимонова обратилась с заявлением в комиссию по трудовым спорам, в которой узнала, что в опоздании нет ее вины, так как оно произошло из-за прорыва водопроводной трубы в ее квартире и неотложного выполнения ремонтных работ. Филимонова просила отменить приказ директора. Какие нарушения трудового законодательства допущены в данном случае? Напишите решение комиссии по трудовым спорам.
Задача №277 

Ільченко С.К., член кооперативу "Руслан", два дні не з'являвся на роботі без поважних причин.  Правління кооперативу прийняло рішення звільнити Ільченко С.К. за ст. 147 КЗпП України, а оператор Куляба П.М. цього ж кооперативу, перебуваючи у відрядженні, прогуляв три дні і був звільнений за прогул без поважних причин через три місяці після того, як повернувся із відрядження. І Куляба П.М., і Ільченко С. К. звернулися до суду про поновлення на роботі. Суд у позовах відмовив. Чи правомірне рішення суду?

Задача №278 

17-річний Пронін Г.В. і 16-річний Бутко С,М. працювали вантажниками на овочевій базі по 8 годин щоденно, без будь-яких доплат. Вони звернулися до КТС зі скаргою на адміністрацію, що вона порушує закон і просили КТС стягнути на їх користь відповідні суми. Яке рішення необхідно прийняти КТС?

Задача №302 (цена 5 грн.)

Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторсь­ке бюро інженером-конструктором з випробувальним строком на один місяць. За два дні до закінчення цього строку його попередили у відділі кадрів, що випробу­вальний строк йому продовжили ще на місяць, а через тиждень він був звільнений, як такий, що не витримав випробування. Денисенко звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.

Яке рішення має винести суд?

Задача №303 (цена 5 грн.)

Директором ТОВ «Орізон» Власенком було відмовле­но в прийнятті на роботу на посаду касира громадянці Шовковій, оскільки її сестра на цьому ж підприємстві працює головним бухгалтером.

Чи правомірні дії директора ТОВ «Орізон»?

Задача №304 (цена 5 грн.)

Головний бухгалтер заводу «Аргон» Любченко з ме­тою своєчасного складання та здачі річного звіту протя­гом тижня залишалась працювати після закінчення робочого дня на підприємстві.

Чи буде ця робота вважатися надурочною?

Задача №305 (цена 5 грн.)

За наказом директора підприємства, в зв'язку із зменшенням обсягу робіт, групі працівників був встанов­лений неповний робочий час. Та працівники заперечува­ли проти цього, оскільки згоди на встановлення їм непо­вного робочого часу вони не давали.

У зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва згідно з наказом по підприємству працівники були переведені на неповний робочий тиждень

Який порядок встановлення неповного робочого часу?

Чи має право роботодавець в односторонньому порядку встановлювати працівникам без їх згоди неповний ро­бочий час? Якщо так, то за яких умов?

Задача 306  (цена 5 грн.)

За наказом директора підприємства, узгодженого з профспілковим комітетом, група працівників планового відділу залучалася у вихідний день до робіт по приби­ранню території підприємства від снігу.

Чи правомірне таке залучення до роботи у вихідний день?

Який порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні?

Задача 307 (цена 5 грн.)

Шліфувальниця Миронова, яка після розірвання шлюбу сама виховує дитину, подала заяву про надання їй щорічної відпустки у травні. Але їй було відмовлено в цьому, посилаючись на те, що згідно графіка їй відпуст­ка має бути надана у вересні і оскільки вона одержує аліменти на утримання дитини, то на неї не поширюють­ся пільги щодо порядку надання щорічних відпусток.

Яким чином має бути вирішене питання щодо надання Мироновій щорічної відпустки?

Задача 308 (цена 5 грн.)

Бухгалтеру фірми «Росинка» Задорожній встановлено посадовий оклад 320 грн. Оскільки Задорожня має шес­тирічну дитину, яка часто хворіє, на її прохання встанов­лено неповний робочий час. Пропорційно відпрацьовано­му часу вона отримала зарплату за місяць в розмірі 160 грн. Але з цим не погодилась, оскільки це менше встановленого законом мінімального розміру заробітної плати, і звернулась до комісії по трудовим спорам.

Яке рішення має винести КТС?

Задача 309 (цена 5 грн.)

Черговий слюсар-сантехнік згідно графіка змінності працював з 20.00 суботи до 8.00 неділі.

Яким чином буде оплачена ця зміна?

Задача 310 (цена 5 грн.)

Комірник Семенченко під час обідньої перерви зай­шов в цех і самовільно на токарному верстаті намагався виточити втулки до власного візочка, але із-за невмілого поводження з верстатом пошкодив його.

До якого виду матеріальної відповідальності та в яко­му порядку буде притягуватись Семенченко?

Задача 311 (цена 5 грн.)

Водій автотранспортного підприємства Шакун, керу­ючи закріпленим за ним автомобілем, щоб уникнути наїзду на пішохода, який намагався перебігти дорогу в неустановленому для цього місці, змушений був зверну­ти в кювет, внаслідок цього був пошкоджений авто­мобіль та вантаж.

Чи буде в даному випадку Шакун відшкодовувати автотранспортному підприємству спричинену шкоду?

Задача 312 (цена 5 грн.)

Під час перевірки додержання законодавства про працю на машинобудівному заводі державним інспекто­ром з охорони праці були виявлені такі факти:

1) неповнолітні приймаються на роботу без попередньо­го медичного огляду;

2) до надурочних робіт і робіт у вихідні дні допускають­ся, за їх згодою, жінки, які мають дітей віком до трьох років;

3) п'ятнадцятирічна Миронова працює кур'єром по чо­тири години в день при п'ятиденному робочому тижні;

4) трьом неповнолітнім працівникам передбачено на­дання щорічної відпустки всупереч їх бажанню в ли­стопаді.

Які з вказаних фактів є порушенням законодавства про охорону праці?

Задача 313 (цена 10 грн.)

На фірму «Крокус» звернувся Савченко з наміром працевлаштування. Після співбесіди з директором фірми Савченко, в супроводі заступника директора, зайшов до цеху підприємства для ознайомлення з умовами майбут­ньої роботи, де з дозволу начальника цеха ввімкнув один із верстатів, щоб продемонструвати свою майстерність роботи на ньому і внаслідок необачності покалічив собі руку.

Чи буде вважатись цей випадок трудовим каліцтвом?

Які порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку?

Задача 314 (цена 5 грн.)

Аудиторською перевіркою 20 квітня 1999 року було встановлено, що 10 вересня 1998 року за наказом на­чальника ремонтно-будівельного управління були вчи­нені зайві грошові виплати працівникам цього уп­равління, внаслідок чого РБУ було завдано матеріальної шкоди.

В зв'язку з тим, що начальник РБУ відмовився доб­ровільно відшкодувати завдану шкоду, директор тресту звернувся 15 лютого 2000 року з позовом до суду про стягнення з начальника РБУ матеріальної шкоди.

Чи буде розглянута ця справа в суді?

В який термін роботодавець має право звернутися до суду з позовом про відшкодування з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації?

Задача 315 (цена 5 грн.)

Між директором державного підприємства «Укрконцерт» і головним бухгалтером цього підприємства Онопрієнко виник спір з приводу накладення на головно­го бухгалтера дисциплінарного стягнення. Для вирішення питання про зняття цього стягнення Онопрієнко по­дала скаргу до Міністерства культури і мистецтв, якому підпорядковане підприємство «Укрконцерт».
Чи може Міністерство культури і мистецтв вирішити цей спір?

Які органи наділені компетенцією вирішувати трудові спори?

Задача №590 

Цибрій працював у складі бригади в кам'яному кар'єрі виробничого об'єднання на посаді помічника машиніста екскаватора. Протягом весняного та літнього періоду Цибрій працював у дві зміни. 30 жовтня він був переведений на роботу в одну (першу) зміну, бо робота в другу зміну виявилася неефективною у зв'язку з тим, що почало рано темніти. Цибрій не погодився з таким розпорядженням адміністрації, не розпочав роботу і через це був звільнений за прогул без поважних причин.

Чи має право Цибрій відмовитись від роботи в нових умовах?

 Які наслідки такої відмови?

Чи законно Цибрій був звільнений з роботи?

Задача №712 – 5 грн.

Директор типографії наказом від 8 червня звільнив з роботи друкаря Протасова за відмову від поїздки для приймання друкарської машинки, що мало місце 10
травня. За рішенням суду, куди звернувся Протасов, він був поновлений на роботі. 20 червня директор видав на­каз про поновлення Протасова на роботі і одночасно цим
наказом оголосив йому догану.

Задача №713  – 5 грн.

Машиніст локомотиву локомотивного депо «Фастів» Сарапін за керування локомотивом в нетверезому стані був позбавлений свідоцтва водія локомотиву з наданням йому роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом та моторно-рейковим транспортом строком на один рік. Оскільки Сарапін від запропонованої роботи відмовився, то був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України.

Сарапін оскаржив своє звільнення до суду.

Задача №738 

Санітарка ветеринарної поліклініки Дмитрієва звернулася до КТС із заявою про нарахування додаткової оплати за суміщення професій, яке виразилось у тому, що вона додатково, крім своєї основної праці, виконувала обов’язки прибиральниці. Представник адміністрації проти цієї оплати заперечував, на тій підставі, що позивач працювала за сумісництвом за своєю ініціативою у той час, коли не була зайнята за своєю основною роботою, виконання цієї роботи їй адміністрація не доручала.

  Чи підлягає ця заява задоволенню? Чи є в даному випадку суміщення професій? Як  оплачується суміщення професій?

Задача №739 

Ярошенко працював водієм у роботодавця фізичної особи Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис по його роботу.

Йому в цьому було відмовлено. Поясніть Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці? Чи необхідно такий запис візувати? Де саме?

Задача №798

Гражданка М., работала на предприятии, с 20 декабря 2013г., ей в связи с временной утратой трудоспособности был выдан больничный лист. На предприятии был издан приказ о том, что гражданка М. с 20 декабря 2013г. находится в дородовом отпуске.

 Будет ли ей произведена оплата по больничному листу, в каком размере, каким органом?

Задача №827 

Підприємство «Незалежність» уклало договір з приватним підприємцем Нечитайло на будівництво складських приміщень. У складі будівельної бригади, яку організував Нечитайло, крім інших працівників, працювали Марчук та Петренко, з якими Нечитайло уклав угоду на період будівництва складських приміщень.

Які з нижчезазначених відносини є трудовими, а які – цивільно-правовими? Чому? Визначте правову природу відносин:

  1. Між підприємством “Незалежність” та Нечитайлом

  2. Між членами будівельної бригади та підприємством “Незалежність”

  3. Між Нечитайлом та Марчуком і Петренком. Якими б могли бути варіанти у врегулюванні відносин між ними?

Задача №828 

На загальних зборах акціонерів ВАТ „Дружба” Калініченко було обрано на посаду голови правління з терміном повноважень три роки. Наступного дня з ним було укладено трирічний контракт. Ніяких додаткових підстав для дострокового розірвання (окрім передбачених КЗпП) у контракті передбачено не було. Під керівництвом Калініченко фінансові показники діяльності ВАТ „Дружба” суттєво погіршалися, що стало підставою для дострокового відкликання Калініченка з посади на загальних зборах акціонерів, що відбулися через рік після його обрання. Відповідно до чинного законодавства та статуту ВАТ „Дружба” загальні збори акціонерів мали право достроково відкликати з посади голову та членів правління.

Чи є відкликання з посади достатньою підставою для звільнення Калініченка? Чому? Яким чином питання дострокового розірвання контракту має бути врегульовано у контракті?

Задача №829 

На приватному підприємстві „Озон” немає колективного договору. На вимогу працівників укласти такий договір, директор підприємства заявив, що колективний договір не може бути укладений через відсутність на підприємстві профспілкової організації.

Чи правомірна заява директора підприємства? Хто може бути сторонами колективного договору? Чи передбачена відповідальність за ухилення від укладання колективного договору?

Задача №830

Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторське бюро інженером-конструктором з випробувальним строком на один місяць. За два дні до закінчення цього строку його попередили у відділі кадрів, що випробувальний строк йому продовжили ще на місяць, а через тиждень він був звільнений, як такий, що не витримав випробування. Денисенко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.

Яке рішення має винести суд? Чому?

Задача №831 

Бухгалтеру фірми „Росинка” Задорожній встановлено посадовий оклад 1400 грн. Оскільки Задорожня має шестирічну дитину, яка часто хворіє, на її прохання встановлено неповний робочий час. Пропорційно відпрацьованому часу вона отримала зарплату за місяць в розмірі 500 грн. Але з цим не погодилась, оскільки це менше встановленого законом мінімального розміру заробітної плати, і звернулась до суду.

Яке рішення має винести суд? Чому?

Задача №840  

Пархоменко уклала строковий трудовий договір. При наданні Пархоменко,  згідно зі ст. 3 Закону України “Про відпустки”, невикористаної відпустки з подальшим звільненням з роботи у зв’язку із  закінченням строку трудового договору виявилося, що час відпустки частково перевищує строк трудового договору. Чи продовжується чинність трудового договору до закінчення відпустки? Вкажіть дату звільнення з роботи Пархоменко. Чи має право працівник, який подав заяву про звільнення за власним бажанням, відкликати свою заяву про звільнення до закінчення строку відпустки? Поясність, чому.

Задача №841 - 10 грн.

Розробити структурно-логічну  схему  “Система  заробітної  плати та її види”

Задача №1004 

М.П. Андрієнко працював слюсарем на заводі. Наказом № 150 від 10 лютого 2012 р. він був звільнений за відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня без поважних причин згідно з нормами КЗпП України. Звільнення М.П. Андрієнко вважав незаконним. Він проживав за межами міста, на роботу діставався власною автомашиною. 9 лютого 2012 р. через сильну ожеледицю на дорогах М.П. Андрієнко став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок чого запізнився на роботу на 3 год. 15 хвилин, а попередити про запізнення адміністрацію заводу не було можливості. Таким чином, М.П. Андрієнко не був на роботі з поважних причин. З 10 лютого він не працює.

Чи може М.П. Андрієнко бути поновлений на роботі?

Що для цього він повинен зробити?

Задача №1006 

Вихователька студентського гуртожитку Котова вчинила дводенний прогул. Наказом ректора інституту Котову за вчинення прогулу було переведено на два місяці вахтером гуртожитку. Котова оскаржила наказ про накладання дисциплінарного стягнення в комісію з трудових спорів (КТС) інституту. КТС визнала переведення Котової незаконним. Ректор інституту відмовився поновлювати Котову на попередній роботі. Котова вимагала видачі посвідчення на примусове виконання рішення КТС щодо трудового спору і виплати середнього заробітку за весь час затримки виконання рішення КТС. Чи обґрунтована скарга виховательки гуртожитку?

Задача №1007

Розробити структурно-логічну схему «Види соціальних відпусток».

Задача №1078 

На текстильній фабриці, де працює 420 чоловік, власник за домовленістю з первинною профспілковою організацією, уклав колективний договір, не повідомивши про це працівників, і направив його на повідомну реєстрацію.

Чи мають місце порушення закону стосовно укладення колективних договорів?

Задача №1079

5 вересня 2014 р. на роботу на підприємство були прийняті зі строком випробування: завідуючий складом Шевчук - на 3 місяці; випускник коледжу  Божко і переведений з іншого підприємства Нечипоренко на 1 місяць. До роботи стали 6 вересня. 8 грудня 2014 р. Шевчук був звільнений як такий, що не витримав випробування. Шевчук звернувся до суду про визнання звільнення незаконним.

Чи правомірні вимоги Шевчука? Відповідь обґрунтуйте.

 Задача №1080

У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у домовлений строк бригадир Івашин попросив робітників залишитися після роботи на 2 години протягом п’яти днів підряд. Після здачі об’єкта в експлуатацію робітники звернулися до бригадира з проханням оплатити надурочні роботи. Однак бригадир відповів, що ніякого розпорядження про надурочні роботи не було, крім того робітники отримали премію за вчасну здачу об’єкта.

Чи мали місце в цьому випадку надурочні роботи? Який порядок залучення працівників до надурочних робіт?

Задача №1081

При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства «Ятрань» було запропоновано до переліку заходів дисциплінарних стягнень включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; звільнення.

Дайте аргументовану відповідь з посиланнями на нормативно-правові акти.

Задача №1082

До директора заводу “Арсенал” звернулась з заявою працівниця  Ліщенко М. про надання перерв для годування дитини. Вона має сина 3 місяців та доньку 1,4 місяців. Директор відмовив їй в наданні перерви, мотивуючи тим, що виробництво має безперервний цикл і надання перерв для годування неможливо. Замість цього, директор запропонував Ліщенко М. брати один вільний день щотижня за свій рахунок.

Які порушення чинного законодавства допущені в даному  випадку?

Задача №1100

Сєргієнко уклала трудовий договір з малим державним підприємством ”Глобус” 25 жовтня. Згідно з договором вона повинна була розпочати роботу 1 листопада, але Сергієнко роботи не розпочала у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, яка настала через ускладнення протікання вагітності. 5 листопада директор МДП скасував наказ про прийняття С. На роботу на тій підставі, що вона не розпочала роботу, і про прийняття на її місце Петренко. 20 листопада Сергієнко принесла лікарняний листок і стала вимагати поновлення на роботі.

Чи правомірні дії директора? Чи має значення обставина, що Сергієнко вагітна? Де підлягає розгляду цей спір?

Задача №1101

У порядку загального нагляду прокурор виявив на ряді підприємств та установ такі факти6 а) на заводі “Буревесник” працюють чоловік та жінка Корнілови: він – начальник цеху, вона – завідуюча медичним пунктом; б) в НДІ працює подружжя Ляшенко: він – директор, вона – науковий співробітник цього НДІ; в) у треств громадського харчування працює подружжя Антонових: він – директор, вона – заступник начальника планового відділу; г) у дитячому театрі працює подружжя Аверіних: він – артист, вона – головний режисер; д) кафедрою органічної хімії завідує професор Ліванов, асистентом цієї ж кафедри працює його сестра; е) у трамвайно-тролейбусному управлінні чоловік і жінка Макеєві: вона – бригадир, він – слюсар по ремонту шляху цієї ж бригади; є) на заводі металовиробів працюють: Сидоров – начальник цеху, а його племінниця – нормувальниця.

Які принципи спільної служби родичів і свояків? Чи законні названі випадки спільної служби? Що повинен зробити прокурор? Які наслідки порушення цих принципів?

Задача №1102

Міністр видав наказ, відповідно до якого всім керівника організацій та підприємств галузі було заборонено приймати участь на роботу осіб, звільнених за порушення трудової дисципліни тих, хто часто змінює місце роботи в будівельних організаціях та на підприємствах системи міністерства будівництва.

Ваша думка про законність наказу? В яких випадках відмова в прийнятті на роботу є обгрунтованою?

Задача №1103

Лук’янова працювала медичною сестрою в терапевтичному відділенні санаторію “Барвинок”. У зв’язку з переходом на нові умови організації та оплати праці наказом головного лікаря вона була переведена медсестрою в дитячі яслі того ж санаторія. Вважаючи переведення неправомірним, бо характер праці і режим робочого часу на новому місці відрізнявся від попередніх,  Лук’янова після розгляду питання в КТС звернулася з позовом у суд про поновлення на попередній роботі.

Чи має тут місце переведення на іншу роботу? Чи вправі адміністрація вимагати від Лук’янової роботи в дитячих яслах? Яким повинно бути рішення суду? 

Задача №1104 (трудовое право)

Директор радгоспу “Березівка” Харківської області видав наказ про переведення робітниці Швецової з садово-городньої роботи в тваринницьку бригаду строком на один місяць. Швецова з переведенням не погодилась і звернулась до суду з позовом про поновлення її на колишній роботі, мотивуючи позов  тим, що переведення було оформлено без її згоди і її вже тричі раніше переводили на цю роботу. В суді представник відповідача пояснив, що переведення викликане виробничою необхідністю в зв’язку з відсутністю доярок і з метою запобігання падежу худоби.

Чи може мати місце переведення на іншу роботу без згоди працівника ?

Задача №1105 

Наказом від 14 січня директор Донецького комбінату побутових послуг перевів майстра чоловічої перукарні № 91 Анішенко в перукарню № 55 того ж комбінату, розташовану в іншому районі міста, бо вона неодноразово сварилися з працівниками і загальні збори трудового колективу перукарні № 91 прийняли рішення про її переміщення в інше місце з метою нормалізації соціально-психологічного клімату колективу. Анішенко від переміщення відмовилась і звернулась до суду з позовом про поновлення на попередній роботі. У заяві позивачка зазначила, що перукарня № 55 розташована в іншому кінці міста, а це пов’язане з довгим переїздом, крім того перукарня розташована в малолюдній місцевості і заробітна платня у позивачки значно знизилися. 

Що має місце у даному випадку: переведення або переміщення?

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru