Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Решенные задачи по уголовному процессу

Задача (№6) 

Кримінальну справа за обвинуваченням Васильєва по ч. 2 ст. 268 КК України, при попередньому розслідуванні судом було призначено до слухання.

Він обвинувачувався в тому, що управляючи автомашиною, яка належить АТП № 10823, порушив правила дорожнього руху, не пропустив Новікова, що переходив на зелене світло дорогу, заподіявши останньому тілесні ушкодження, від яких Новіков помер. У день слухання справи в суд з'явився адвокат, що представляє інтереси родичів Новикова й до відкриття судового засідання, пред'явив позовну заяву до АТП № 10823 про відшкодування матеріальної й моральної шкоди.

При цьому представник просив відкласти справу слуханням і викликати представника АТП №10823 для участі в справі як цивільний відповідач. Прокурор і захисник Васильєва заперечували проти відкладення справи, указував, що це затягне виробництво в справі.

Суд виніс наступне визначення: «Беручи до уваги, що розгляд цивільного позову й залучення до участі в справі АТП № 10823 затягне й ускладнить розгляд справи, у клопотанні відмовити надавши йому право звернутися в суд у порядку цивільного судочинства». Чи правильні дії суду?

Задача №224 

 Проаналізуйте наведений нижче процесуальний документ. Вкажіть, чи він відповідає усім вимогам закону, що до нього ставляться.

До Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України

адвоката Феденка Івана Степановича — захисника Григоренка Василя Івановича

на вирок місцевого суду Шевченківського району м. Львова від 12 вересня 2006 р.

КАСАЦІЙНА СКАРГА

12 вересня 2006 р. вироком суду Шевченківського району м. Львова Григоренка Василя Івановича засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України за умис­не вбивство Лаврінського Олега Вікторовича на ґрунті особистих неприяз­них стосунків до дев'яти років позбавлення волі.
17 травня 2006 р. Григоренко В. І., перебуваючи у промисловій зоні виправної установи, вживав спиртні напої з Лаврінським О. В. Між ними виникла сварка, в ході якої Григоренко В. І. завдав удару заточкою Лав-рінському О. В. у груди, заподіявши йому проникаюче колото-різане пора­нення з пошкодженням лівого шлуночка серця, що стало причиною смерті.
Цей вирок вважаю незаконним і необгрунтованим із таких підстав:

1. Вирок суду не відповідає фактичним обставинам справи. Згідно з протоколом огляду місця події на місці події був виявлений труп Лаврін­ського О. В. із затиснутим у руці ножем. На досудовому слідстві та в судо­вому засіданні Григоренко В. І. давав показання про вимушений захист від посягань потерпілого. Дані протоколу огляду місця події та показання Гри­горенка В. І. про те, що в момент конфлікту між ним та Лаврінським О. В. останній тримав у руці ніж, не були зіставлені та цій обставині не була дана належна оцінка. Крім того, зазначена обставина підтверджується показан­нями свідків Онуфрова П. О. та Кабанова Б. Г., які вказали на те, що ініціа­тором конфлікту був саме Лаврінський О. В.

2.Судом було неправильно застосовано кримінальний закон, і він не­правильно кваліфікував дії підсудного. Матеріали справи підтверджують факт захисту Григоренком В. І. свого життя. Такі дії визнаються відповідно до ст. 36 КК України необхідною обороною та є обставиною, що виключає злочинність діяння. Таким чином, суд не застосував закон, який належало б застосувати.

 3.Суд істотно порушив вимоги кримінально-процесуального закону. Як вбачається з матеріалів справи, на досудовому слідстві Григоренко клопотав про те, щоб при розгляді справи в суді йому був наданий захис­ник для захисту його прав та законних інтересів, оскільки з пред'явленим обвинуваченням він не погоджується. Однак у судовому засіданні захис­ник участі не брав. За результатами попереднього розгляду справи суддя відмовив у призначенні захисника Григоренку, якого засуджений просив.

 Виходячи з викладеного та керуючись статтями 384,387,369, 370,371 КПК України,

 прошу:

вирок суду Шевченківського району м. Львова від 12 вересня 2005 р. ска­сувати та повернути справу на новий судовий розгляд або змінити вирок і призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

3 грудня 2006 р.                   Феденко І. С. (підпис)

Задача №225 

Ухвалою апеляційного суду визнано доказаним вчинення Дубасом суспільно небезпечного діяння, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, але він був звільнений від кримінальної відповідальності, і до нього застосовані примусові заходи ме­дичного характеру.

У касаційній скарзі захисник Дубаса стверджував, що озна­ка особливої жорстокості при кваліфікації вбивства за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України не може стосуватися діянь, вчинених не­осудними особами. Дубас тяжко хворий, тому до нього не мо­жуть бути застосовані положення про прямий умисел або свідоме допущення особливої жорстокості у своїх діях. Його дії необхідно розцінювати як вбивство, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України. А оскільки кваліфікацією діяння визначаються підслідність та підсудність справ, то справу Дубаса потрібно направити за підсудністю до місцевого суду для нового судово­го розгляду.

1.Чи обґрунтовані доводи захисника, викладені у касацій­ній скарзі? 2. Чи є підстави для скасування або зміни ухвали апеляцій­ного суду?

 Задача №226 

Томенко засуджений місцевим судом за ч. 2 ст. 186 КК України до п'яти років позбавлення волі. Цим же вироком частково був задоволений цивільний позов потерпілої. В апеляційному порядку вирок не переглядався. Засуджений подав касаційну скаргу на вирок, у якій про­сив замінити йому позбавлення волі на звільнення від відбу­вання покарання з випробуванням, а прокурор вніс касаційне подання в частині цивільного позову, вважаючи, що суд першої інстанції помилково задовольнив цивільний позов частково. Касаційний суд, розглянувши справу за касаційною скар­гою засудженого та касаційним поданням прокурора, дійшов висновку, що подання прокурора обґрунтоване та підлягає за­доволенню. Водночас суд касаційної інстанції визнав, що при­значене Томенку покарання є явно м'яким та не відповідає ступеню тяжкості злочину та особі засудженого. З урахуванням вказаних обставин, касаційний суд скасу­вав вирок і повернув справу на новий судовий розгляд. Дайте оцінку рішенню касаційного суду.


Задача №241 (Россия)

В Конституционный Суд РФ обратились адвокаты Иванов и Головин на нарушение их конституционных прав статьями 1 и 21 Закона РФ О государственной тайне. В судебном заседании адвокаты пояснили, что Военный суд Московского военного округа рассматривал уголовное дело по обвинению Курина в совершение преступления предусмотренного статей 276 УК РФ - Шпионаж - отказался допустить к участию в деле в качестве защитника обвиняемого адвоката Головина. Основываясь на том, что у адвоката нет специального разрешения для допуска к государственной тайне, наличие которого предусмотрено статьей 21 Закона РФ О государственной тайн, также в обоснование своей позиции суд сослался и на статью 1 приведенного выше закона. Адвокаты же не согласились с этим решением и привели в свою пользу тот аргумент, что они являются участниками уголовного процесса и именно УПК определяет их процессуальное положение, а не Федеральный закон. Какая из сторон права и почему. Нарушен ли в данном примере принцип состязательности и равноправия сторон. Какое решение должен вынести суд.

Задача №256

В местный Киевский районный суд поступило уголовное депо по обвинению Смаглия в мошенничестве, причинившем значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК). При предварительном рассмотрении дела суд посчитал, что преступные действия Смаглий совершил на территории Приморской района и своим постановлением направил дело в местный Приморский районный суд. Судья местного Приморского районного суда при ознакомлении с материалами дела установил, что преступление совершено на территории Центрального района.Какое решение должен принять суд?

Задача №260 

Вінник обвинувачувався у вчиненні грабежу і розбійного нападу. При попередньому розгляді справи було прийнято рішення про її розгляд у першій інстанції за участю державного обвинувача та захисника. Однак 14 грудня поточного року Вінник зробив заяву про відмову від захисника – адвоката Трохимова. Місцевий суд своєю постановою задовольнив клопотання підсудного без з’ясування причин відмови. У своєму поясненні, адресованому апеляційному суду Вінник відзначив, що у судовому засіданні 14 грудня адвоката не було, а за дві-три хвилини до його початку секретар запитав, чи потрібен йому адвокат. Виходячи з того, що адвокат за такий короткий час не зміг би ознайомитися з матеріалами справи, він заявив, що захисник йому не потрібен. Розглянувши справу без адвоката, місцевий суд засудив Вінника до позбавлення волі. Вкажіть порушення кримінально-процесуального закону, що були допущені місцевим судом, та їх наслідки? Які наслідки відмови від конкретного захисника та від захисту взагалі? Хто може бути допущений до участі у справі як захисник?

Задача №261 

Громадянин Молдови, який навчався у вищому навчальному закладі м. Харкова, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він є громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого негайного звільнення. Яке рішення може бути прийняте у такій ситуації? Які правила дії кримінально-процесуального закону щодо іноземців і осіб без громадянства?

Задача №298 (Россия)

Подсудимый Репин отказался на судебном следствии от данных ранее (в ходе предварительного расследования) признательных показаний и сообщил суду, что в действительности кражи, в которой его обвиняют, не совершал. Свой отказ Репин мотивировал тем, что ложные признательные показания его вынудили дать сотрудники уголовного розыска, угрожая ему физической расправой.

Задание:

Укажите, как должен суд отреагировать на такое заявление подсудимого.

Поясните, могут ли признательные показания Репина, данные им в ходе предварительного расследования, быть использованы в качестве доказательства его вины.

Задача №299 (Россия)

Гр-н Павлов явился с повинной и рассказал о совершенном им совместно с Носковым разбойном нападении. Следователем был составлен протокол явки с повинной и возбуждено уголовное дело. Павлов же был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ. Этой же ночью он покончил с собой в камере изолятора временного содержания.

Задание:

Проанализируйте, будет ли явка с повинной Павлова являться доказательством по уголовному делу.

При положительном ответе на первый вопрос поясните, к какому виду доказательств (из числа указанных в ч.2 ст.74 УПК РФ) ее следует отнести.

Задача №347 
Соломін обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Викликаний для допиту як свідок батько обвинуваченого Соломін відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення злочину сином.
Як бути слідчому при зазначених вище обставинах?

Задача №348 
Мешканець м. Києва Іванов був викликаний для допиту як свідок у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Московський РВ ХМУ УМВС України в Харківській області. Після допиту свідок став вимагати відшкодування йому витрат на проїзд в залізничному транспортні і пред'явив квиток на проїзд в вагоні класу "люкс". Слідчий виніс постанову про оплату витрат свідка Іванова, виходячи із вартості квитку для проїзду в плацкартному вагоні.
Оцініть дії слідчого.
Задача №349
Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово-медична експертиза для визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. В процесі подальшого розгляду справи потерпілий до видалення судді в нарадчу кімнату для постановления вироку заявив, що ніяких претензій до підсудного не має і просить кримінальну справу закрити.
Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосив постанову про закриття кримінальної справи згідно з п.6 ч.1 ст. 6 КПК України.
Хто повинен відшкодувати судові витрати?

Задача №368 (Россия) 

15 октября 2007 года Николаев совершил изнасилование своей 18-летней падчерицы Петровой. Будучи вызвана в милицию, Петрова подтвердила факт изнасилования и написала заявление.

Однако через две недели она вновь обратилась в милицию с просьбой не привлекать Николаева к уголовной ответственности, так как он полностью возместил ей моральный вред.

К какой категории уголовных дел относится данное преступление?

Возможно ли прекращение уголовного дела за примирением сторон?

Задача №369 (Россия)  

Мусалиев, не имеющий постоянного места жительства и работы прибыл в г. Екатеринбург и поселился временно в частном домке. В течение нескольких дней он помогал своим «землякам» продавать вещи на рынке «Таганский ряд». В один из дней во время выезда на охоту он, проявив преступную небрежность при обращении с ружьем, ранил в голову Набиева, причинив тяжкий вред его здоровью.

Расследуя уголовное дело по этому факту, следователь предъявил Мусалиеву обвинение по ч. I ст. 118 УК РФ и вынес постановление о возбуждении ходатайства перед судом о заключении его под стражу.

Судья Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, ознакомившись с материалами уголовного дела, вынес в судебном заседании решение об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Оцените действия следователя и судьи.

Задача №370 (Россия)  

Осужденный Ахтаев на почве личных неприязненных отношений ударил в лицо отбывавшего вместе с ним наказание в ИК осужденного Исирекова и сломал ему челюсть.

Рассматривая в судебном заседании уголовное дело, возбужденное по ч. I ст. 112 УК РФ, суд выслушал, помимо других показаний, показания подсудимого, свидетелей и рассмотрел заключение эксперта.

А) Подсудимый Ахтаев признал себя виновным и подробно рассказал при каких обстоятельствах нанес телесные повреждения;

Б) Свидетель Андреев показал, что видел потерпевшего с распухшей щекой на следующий день после избиения;

В) Свидетель Якушев показал, что потерпевший Исиреков рассказывал ему, что был избит Ахтаевым, в результате чего у него сломана челюсть;

Г) Согласно заключению эксперта у Исирекова закрытый перелом нижней челюсти справа. Данный вред здоровью относится к категории средней тяжести.

Классифицируйте каждое из приведенных доказательств.

3адача №465

12 березня слідчий суддя районного суду Р., розглянувши подання слідчого про застосування до Н., обвинуваченого за ст. 185 ч.3 КК України, запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, виніс постанову про застосування зазначеного запобіжного заходу. 19 квітня суддя районного суду Р. призначив кримінальну справу за обвинуваченням Н. до судового розгляду. 29 квітня суддя районного суду Р. розглянув кримінальну справу щодо Н. та постановив обвинувальний вирок.

 Оцініть законність постановленого вироку?

Задача №467 

Вироком Дзержинського районного суду м, Харкова від 16 жовтня 2005 р. X. засуджено: за ч. 1 ст. 190 КК - на три роки обмеження волі, за ч. 2 ст. 190 КК - на три роки позбавлення волі, а за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК - на три роки позбавлення волі. Відповідно до ч. 5 ст. 71 КК до призначеного покарання частково приєднано невідбуте покарання за вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 21 червня 2005 р., за яким X. був засуджений на два роки позбавлення волі, і на підставі ст. 75 КК звільнений від покарання з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю один рік, і остаточно визначено три роки і один місяць позбавлення волі. Постановлено стягнути і X. на відшкодування матеріальної шкоди 3 тис. 728 грн.

В апеляційній скарзі захисник, не оспорюючи доведеності вини X. у вчиненому, просив змінити вирок — застосувати щодо засудженого ч. 4 ст. 70 КК замість ст. 71 КК, а також пом'якшити йому покарання за ч. 2 ст. 190 КК, обравши таке, що не пов'язане з реальним позбавленням волі. При цьому захисник посилався на те, що суд не врахував позитивних даних про особу засудженого і відсутність обтяжуючих покарання обставин, а тому обране йому за ч. 2 ст. 190 КК максимальне покарання с надмірно суворим.

Які обставини підлягають доказуванню при розгляді кримінальної справи в суді? У чому полягає сутність безпосередності судового розгляду?

Задача №470 

Місцевий суд звільнив своєю ухвалою адвоката Закрасняного від захисту підсудного Тимлкжова, відданого до суду по обвинуваченню за  крадіжку приватного майна, за клопотанням самого адвока­та, який заявив про те, що підсудний не бажає мати захисника. Суд звертався до підсудного з пропозицією висловити своє став­лення до клопотання адвоката, однак той відмовився це зроби­ти.

З участю державного  обвинувача розгляд спра­ви було продовжено і винесено вирок.

Оцініть дії і рішення суду.

Задача №471

Сірко був притягнутий до кримінальної відповідальності за те, що, виїхавши 27 квітня 2003 р. на власній автомашині, пору­шив правила безпеки руху і допустив аварію, внаслідок якої за­гинув Сомов.

Вивчивши справу в стадії віддання до суду, суддя виніс по­станову про закриття кримінальної справи за недоведеністю участі Сірка у вчиненні злочину, мотивуючи це тим, що у справі немає показань свідків, які викривають його у вчи­ненні злочину, показання ж свідків Алтухова і Арутюняна су­перечливі й не можуть бути доказом вини Сірка. У постанові відкинуто висновки автотехнічного і судово-медичного експерта думку яких автомашиною керував Сірко, а не потерпілий Сомов.

Оцініть висновок судді щодо достовірності показань свідків і обґрунтованості висновків експертів і в цілому постанову судді.

Задача №472 

Овчаренко під час допиту зізнався у викраденні мотоцикла у громадянина Зайцева. Він стверджував, що замок на сараї Зай­цева, де зберігався мотоцикл, відкрив ключем. Крадіжку вчинив разом з своїм братом — Миколою Овчаренком.

Потерпілий під час допиту підтвердив, що у нього дійсно вкрали мотоцикла, але хто і за яких обставин, він не знає, і заявив, що замок з сарая був зірваний разом з пробоєм і валявся на землі.

Брат Овчаренка Микола категорично заперечував свою участь у вчиненні крадіжки мотоцикла.

При обшуку у Овчаренка виявлені: мотоцикли в зборі і окремі деталі від них. Потерпілий заявив, що серед них немає ні його мотоцикла, ні деталей від нього.

Під час виходу на місце крадіжки Овчаренко показав сарай, з якого було викрадено мотоцикла (Овчаренко жив неподалік від Зайцева і знав, що у того е сарай).

Які докази має в своєму розпорядженні слідчий, з яких джерел вони почерпнуті?

Чи достатньо їх для того, щоб пред’явити Овчаренку обвинувачення у вчиненні крадіжки мотоцикла?

Задача №473 

Чемоданов, Колмаков і Альошин були засуджені апеляційним судом за те, що 12 березня 2002 р. у клубі с.Першотравневе на пропозицію Чемоданова зґвалтували малолітню Данилову.

На  досудовому слідстві і в суді їх захист здійснював адвокат Сірош.

Чемоданов на  досудовому слідстві не визнавав себе винним у зґвалтуванні Данилової, а також в організації її зґвалтування Альошиним і Колмаковим. Останні ж стверджували, що в зло­чин їх втягнув Чемоданов.

У  касаційній скарзі на захист Чемоданова адвокат просив про зниження йому покарання, враховуючи дані про особу засудженого, а в скарзі на захист Альошина і Колмакова про­сив врахувати той факт, що вони були втягнуті в злочин Че­модановим.

Які порушення закону були допущені органами розслідування і су­дом ? Яке рішення має винести Верховний Суд України ?

Задача №474 

Житель с. Заворичі Рябов повідомив міліцію, що за час його нетривалої відсутності невідомими був зламаний замок на вхідних дверях його будинку і винесені такі цінні речі, як шкіряне чорне жіноче пальто та ін.

На місце події разом із слідчим прибув кінолог з службово-розшукним собакою, який взяв слід і привів до будинку одно­сельчанина Рябова — Ільчука. Шляхом проведення обшуку було знайдено пальто, яке потім впізнала дружина Рябова як своє. Інших викрадених речей не виявлено. Ільчук пояснив, що це пальто він купив своїй дружині два дні тому на «тов­кучці» у незнайомого йому чоловіка за 700 гривень і заявив протест проти того, що його підозрюють, ганьблять в оч:ах односельців лише на підставі того, що до його будинку при­вела собака.

Який доказовий матеріал зібрано слідчим? Оцініть пояснення Ільчука.

Задача №475 

Пшеничний обвинувачувався у вчиненні необережного вбив­ства свого сина. Під час його допиту як обвинуваченого він зая­вив, що визнає себе винним у вчиненні злочину, але показань давати не буде, бо дуже тяжко знову переживати цю трагедію.

Аналогічна ситуація повторилася в судовому засіданні, під час судового слідства.

Суд, виносячи обвинувальний вирок, послався при його обґрунтуванні на показання підсудного як на доказ його винності у вчиненні злочину.

Оцініть вирок суду.

Задача №627 

Під час провадження досудового слідства в офісному приміщенні підприємства-декларанта ТОВ «Н» на підставі постанови слідчого було проведено обшук. В результаті проведення обшуку були вилучені документи, печатки підприємства. Керівник підприємства оскаржив проведену слідчу (розшукову) дію прокурору та слідчому судді. В своїй скарзі він послався на незаконність слідчої (розшукової) дії на підставі того, що вона була проведена без ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук. Розглянувши через місяць після подання скаргу директора підприємства «Н», прокурор відмовив у її задоволенні, пославшись на те, що діючим законодавством лише обшук в житлі чи іншому володінні особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, зазначав прокурор, кримінально-процесуальним законодавством не встановлено чіткого переліку невідкладних випадків. Слідчий суддя, посилаючись на ч. 2 ст. 303 КПК України, відмовив у відкритті провадження, зазначивши на несвоєчасність її подання.

Оцініть доводи, викладені у скарзі, та мотиви відмови прокурором у її задоволенні. Чи є законним рішення слідчого суді?

Задача №628 

Внаслідок сутички між громадянами М. та К. останній отримав тілесні ушкодження. Громадянин К. звернувся із заявою про кримінальне правопорушення до районного відділу міліції. Відомості про факт сутички були занесені до ЄРДР. У справі залучено експерта та проведено судово-медичну експертизу щодо визначення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень громадянина К., якого в подальшому визнано як потерпілого. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень був визначений експертом як тяжкі тілесні ушкодження. Захисником підозрюваного громадянина М. було заявлено клопотання про проведення додаткової судово-медичної експертизи із застосуванням рентгенографії. Клопотання захисника слідчим було задоволено, але потерпілий К. відмовився від проходження додаткової експертизи, посилаючись на небажання піддаватися зайвому опроміненню.

Які мають бути дії слідчого? Яке рішення він має прийняти? Чи можливе в наведеному випадку примусове направлення потерпілого для проведення судової експертизи?

Задача №674 (Украина)

Гр. Копылова, которая подозревалась в причинении тяжких телесных повреждений своему мужчине, заявила, что совершила преступление в состоянии сильного душевного волнения. Оно было вызвано тем, что мужчина пытал ее (паяльником прижигал ей разные части тела), требуя деньги на спиртное. Следователь пригласил врача с намерением провести освидетельствование гр. Копыловой, однако последняя отказалась от освидетельствования в связи с тем, что следователь и врач являются лицами мужского пола.

Дайте оценку ситуации, которая сложилась. Как должен действовать следователь в этом случае?

Задача № 736 

Під час досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, Макаров подав позовну заяву, де вимагав, щоб підозрюваний Спиридонов відшкодував йому збитки, заподіяні крадіжкою. Спиридонова згодом було засуджено до позбавлення волі. В обвинувальному вироку суд вказав, що на Спиридонова, як на цивільного відповідача, покладається обов’язок відшкодувати збитки, яких він завдав потерпілому Макарову злочином.

Чи відповідає судове рішення вимогам закону?

3адача №768 

Виступаючи у судових дебатах прокурор змінив обвинувачення  в частині, що стосується визнання особи винною у вбивстві, скоєним з особою жорстокістю. Потерпілий виступаючи у дебатах, не заперечував проти зміни  обвинувачення у зазначеній частині. Суд,  дослідивши докази по справі, дійшов висновку про обґрунтованість обвинувачення у обсязі, зазначеному в обвинувальному висновку та визнав особу винною у вчиненні вбивства з особливою жорстокістю.

 Чи є законним вирок суду у даному випадку? Яким чином визначаються межі судового розгляду? Які принципи кримінального процесу визначають повноваження суду при розгляді кримінальної справи?

Задача №769

В ході судового слідства при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням А. у вчиненні  злочину передбаченого ст. 122 ч.1 КК України, державний обвинувач дійшов висновку про недостатність зібраних доказів та відмовився від підтримання державного обвинувачення, мотивуючи це недоведеністю вини А. у скоєнні злочину.  Потерпілим у справі було визнано Ш., який у судове засідання не з’явився, повідомивши суд про свою хворобу. Суд не відкладаючи розгляд справи виніс постанову про закриття кримінальної справи.

Оцініть законність судового рішення у зазначеній справі. Які загальні умови проведення судового розгляду кримінальної справи повинні бути враховані у даному випадку? Які гарантії захисту прав осіб, потерпілих від злочину застосовуються у кримінальному судочинстві?

Задача №770 

При проведенні слідчого експерименту щодо вчинення розбійного нападу підозрюваний Г. застосував насильство до слідчого В. і намагався втекти, але був затриманий працівниками міліції.  За  фактом нанесення легких тілесних ушкоджень було розпочато кримінальне провадження, в якому слідчий В. був визнаний потерпілим. Після цього, він продовжив розслідування розбійного нападу та здійснив обшук у квартирі Ш., допитав свідка С. та призначив балістичну експертизу.

Оцініть дану процесуальну ситуацію та визначте допустимість отриманих доказів.

3адача №771

 Викликаний у якості свідка у кримінальній справі, порушеній за ст.187 ч.2 КК України, Л. в ході  допиту дав детальне описання зовнішнього вигляду особи, яка вчинила напад на інкасатора. Після цього слідчий пред’явив Л. фотокартку, пояснивши, що йому пред’являється фотокартка підозрюваного у вчиненні розбійного нападу Р. Слідчий попросив відповісти чи зображена на фото особа, яку він тільки що описував. Свідок Л. зазначив, що на фото дійсно особа, яку він бачив при вчиненні нападу.  Слідчий зафіксував у протоколі усю інформацію отриману від свідка та наступного дня залучив Л. до проведення пред’явлення для впізнання. В ході даної слідчої дії Л., серед трьох пред’явлених для впізнання осіб впізнав Р., як учасника розбійного нападу.

 Оцініть доказове значення отриманої інформації. Назвіть вимоги яким повинен відповідати доказ у кримінальному судочинстві щоб бути допустимими?

Задача №794   15 грн

Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному закладі м. Києва, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого негайного звільнення.

Яке рішення може бути прийняте у такій ситуації? Які правила дії кримінально-процесуального закону щодо іноземців і осіб без громадянства?

Задача №795  15 грн

Розслідуючи кримінальне провадження про викрадення кольорових металів у великих розмірах на заводі “Метиз”, слідчий доручив співробітникам оперативних служб встановити осіб, що скуповували викрадений метал. Через 10 діб слідчий одержав фотокопії товарно-транспортних накладних з яких було видно, що метал одержувала комерційна фірма “Унтер”. У своєму рапорті оперуповноважений повідомив, що фотокопії були виготовлені під час оперативно-розшукових заходів, а оригінали документів злочинці знищили.

Яке рішення повинен прийняти слідчий, керуючись правилами перевірки та оцінки доказів?

Задача №796   15 грн

За данною фабулою складіть постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань:

Слідчим слідчого відділу Н-ського МВ УМВС України в Н-ській області П-овим А.А. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №01-000001 стосовно І., якому 4 грудня 2012 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Зокрема, він підозрюється у тому, що 01.12.2012 близько 20.00,  перебуваючи в будинку № 12 по вул.Н-ській у м. Н, через особисті неприязні стосунки наніс П. декілька ударів руками і ногами в область голови, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події. 

Також встановлено, що слідчим слідчого відділу  Н-ського МВ УМВС України в Н-ській області С-овим А.А.. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №01-000002 стосовно І., якому  05.12.2012  повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, а саме – у вчиненні розбою стосовно Б., який мав місце 15.11.2012 близько 16.00 біля Н-ського міського будинку культури по вул. Н-ській, буд.123 у м. Н, у ході якого підозрюваний заволодів золотим ланцюгом потерпілої.

Задача №878  

Огляд місця події – магазина, з якого було викрадено спиртні напої, проводився із застосуванням службово-розшукового собаки. Пес, узявши слід, привів кінолога та оперативника до покинутого хутора, що був розташований на відстані2 кмвід магазину, де в схованці під фруктовими деревами була знайдена сумка зі спиртними напоями. Оперуповноважений карного розшуку склав протокол виявлення та вилучення сумки із пляшками спиртного.

  Оцініть правомірність дій оперуповноваженого.

Задача №887  

При пред’явленні особи для впізнання свідку, слідчий не з’ясував, чи може свідок впізнати зазначену особу. Слідчий перед впізнанням  запропонував особі, яку впізнають, зайняти місце посередині серед інших двох осіб. Свідок не впізнав особу, яку йому пред’явили для цього.

Чи були допущені порушення норм КПК при проведенні такої слідчої дії як впізнання особи? Які наслідки може мати таке впізнання особи?

Задача №946 

Петренко в день свого народження (йому виповнилося 16 років) випив вина і в стані алкогольного сп’яніння прийшов в бар-ресторан, де вчинив хуліганство. Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, провів в повному обсязі досудове розслідування і склав обвинувальний акт.

Чи законні дії слідчого?

Задача №947 

Мешканець м. Черкас Захаренко був викликаний для допиту як свідок у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києві. Після допиту свідок став вимагати відшкодування йому витрат на проїзд в залізничному транспортні і пред’явив квиток на проїзд в вагоні класу «люкс». Слідчий виніс постанову про оплату витрат свідка Захаренка, виходячи із вартості квитку для проїзду в плацкартному вагоні.

Оцініть дії слідчого.

Задача №983 

14 травня поточного року о 9 годині 30 хвилин було затримано Петрова за підозрою у вчиненні розбійного нападу. 17 травня о 9 годині слідчий доставив підозрюваного до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання щодо Петрова запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Чи допущено якісь порушення під час кримінального провадження? У якому порядку обчислюються строки затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення?

Задача №1086

Оператору телефонної лінії «102» Харківського міського управління внутрішніх справ надійшло повідомлення від директора приватного підприємства «Кобза», розташованого в Київському районі м. Харкова, про те, що із офісу фірми викрадено три персональних комп’ютери.

Опишіть процесуальний порядок прийняття та реєстрації повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення в даному випадку.

Задача №1098

Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин П. був викликаний слідчим слідчого управління УВМС України в Одеській області на допит. Підозрюваний П. до початку слідчої (розшукової) дії заявив клопотання про фіксацію слідчої (розшукової) дії технічними засобами. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання через відсутність відповідних засобів. Після завершення досудового розслідування, в судовому розгляді, залучений за призначенням захисник заявив клопотання про визнання отриманих внаслідок допиту відомостей недопустимими. Обвинувачений П. не підтримував клопотання свого захисника та не заперечував проти використання відомостей, отриманих при проведенні допиту.

Яке рішення має прийняти суд? В якому порядку необхідно вирішити заявлене клопотання?

Задача №1099

Слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси на підставі клопотання слідчого Хмельницького відділу міліції Малиновського районного відділу міліції м. Одеси постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України громадянина Б. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В мотивувальній частині рішення суд вказав на те, що, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, підозрюваний може сховатися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню або вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, в ухвалі було зазначено, що «..стороною захисту не були надані достатні дані, які свідчать про відсутність підстав застосування запобіжного заходу». Питання винуватості громадянина Б. у вчиненні злочину та наявності у справі відповідних доказів в судовому засіданні не досліджувалися.

Оцініть прийняте слідчим суддею рішення на предмет дотримання відповідних вимог. Чи є обов’язковим та необхідним з’ясування обґрунтованості підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (злочину) під час вирішення слідчим суддею питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? На підставі чого встановлюється наявність підстав застосування запобіжного заходу?

Задача №1113 

Взимку під час огляду місця події – ділянки шляху з містком через річку з якого впав автобус, один з понятих ненароком провалився у річку і його терміново відвезли до дому.

Як необхідно продовжити огляд місця події зважаючи на те, що огляд проводився далеко від населених пунктів?

Чи можна продовжувати огляд з одним понятим?

Якщо слідчий запросив іншого понятого, огляд можна продовжувати чи       починати спочатку?

Задача №1114

 Допитана, як потерпіла гр. Котиба пояснила, що під час нападу на неї двох невідомих чоловіків у темному під’їзді, вона кричала, кликала на допомогу, відбивалась і одному з нападаючих подряпала обличчя. А коли хтось із них закрив їй рота рукою, вона дуже вкусила його за палець, через дві години були затримані два чоловіка, що підозрювались у нападі на гр. Котибу, в одного з них була перев’язана долоня у другого, а у другого подряпане обличчя.

Які слідчі дії повинен провести слідчий? 

 Задача №1115 

 У судовому засіданні суд розглянув кримінальну справу по обвинуваченню кількох осіб щодо незаконного збуту наркотичних засобів і встановив, що свідки у цій справі Колосов, Михайлов та Єгоров дали завідомо неправдиві свідчення. Крім того, свідок Михайлов також причетний до збуту наркотичних засобів і його необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

 Яке рішення за таких обставин може прийняти суд? 


   

 

Рейтинг@Mail.ru