Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Управління персоналом - тести (МАУП)

 

30 грн.

 

Question 1

Маркетинг персоналу - це:

            a. діяльність  

            b. функція      

            c. процес       

            d. форма та зміст       

Question 2

Домінування організаційної культури виявляється:

            a. у почутті самоідентичності          

            b. раціоналізації виробництва         

            c. доброзичливим відношенням до організації           

            d. усе разом    

Question 3

Комерційна інформація використовується :

            a. в управлінні маркетингом робочої сили

            b. державними центрами зайнятості  

            c. в інформації на ринку праці            

Question 4

Принципи справедливості відбору кадрів:

            a. рівність прав         

            b. повага гідності      

            c. благоговіння перед життям

Question 5

Моральний клімат організації визначається:

            a. організаційною культурою           

            b. структурою  

            c. стратегією   

Question 6

Домінуючі потреби - це:

            a. самоактуалізація    

            b. самоповага

            c. соціальні потреби   

            d. безпека       

            e. фізичні       

            f. усе разом   

Question 7

.. Інформаційний простір ринку праці визначається:

            a. правовим забезпеченням

            b. масштабом технологічної сфери

            c. попитом і пропозицією     

            d. особливістю регіону         

            e. характеристикою комп'ютерів         

            f. усе разом    

Question 8

Складовими витратами на персонал є:

            a. витрати на заробітну плату          

            b. оплата за транспорт         

            c. на утримання соціальних служб      

            d. усе разом    

Question 9

 Статистична інформація охоплює:

            a. дані державної статистики           

            b. результати опитуваннь суспільної думки          

            c. соціологічних досліджень            

            d. рекламних оголошень         

            e. усе разом    

Question 10

До внутрішніх чинників, що впливають на МП, є:

            a. фінансові ресурси

            b. розвинуте законодавство   

            c. кадровий потенціал          

            d. цілі організації       

            e. усе разом    

Question 11

 Бюрократична структура - це:

            a. робітники-ледарі     

            b. головне- економічний інтерес         

            c. відзначається протидія цілям організації   

            d. усе разом  

Question 12

Управлінські робітники якого рівня витрачають більше часу на вивчення ринку робочої сили:

            a. вищого       

            b. середнього

            c. низового     

            d. усіх рівнів   

Question 13

Підприємницький підхід у роботі з персоналом - це:

            a. персонал цікавиться тільки помилковими цілями   

            b. використання наполегливих, агресивних людей     

            c. мотивація людей - виклик   

            d. усе разом  

Question 14

Трудові посередники - це:

            a. агенти ринку праці            

            b. особи, що здійснюють зближення попиту на робочу силу та її пропозицію   

            c. рекламні агентства

            d. усе разом    

Question 15

Інформаційна політика в МП здійснюється:

            a. в області робочої сили     

            b. у ринкових відносинах        

            c. купівлі та продажу  

            d. усе разом    

Question 16

Система інформації про робочу силу здійснюється на рівнях:

            a. галузі          

            b. міста           

            c. регіону        

            d. країни         

            e. усе разом   

Question 17

 На реалізацію стратегії МП впливає:

            a. місія            

            b. структура управління          

            c. стиль управління    

            d. організаційна культура       

            e. усе разом   

Question 18

Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів:

            a. у знаннях   

            b. в уміннях    

            c. в установках         

            d. в поведінці            

Question 19

Інформаційна політика в області робочої сили визначається:

            a. ціллю діяльності   

            b. стратегією бізнесу            

            c. методами управління         

            d. усе разом    

Question 20

Джерелами покриття потреби в персоналі можуть бути:

            a. навчальні заклади  

            b. центри зайнятості   

            c. посередницькі центри         

            d. усе разом  

Question 21

До зовнішніх чинників, що впливають на МП, відносяться:

            a. ситуація на ринку праці    

            b. цілі організації       

            c. особливості соціальних потреб       

            d. кадрова політика  

            e. усе разом    

Question 22

Очікувані витрати на персонал можуть бути:

            a. зовнішніми  

            b. внутрішніми            

            c. капітальні інвестиції           

            d. усе разом  

Question 23

Ціль організації є чинником, що впливає на МП, тому що:

            a. вона визначає стратегію     

            b. вона определяет кадрову политику            

            c. є системоформуючим чинником      

            d. а,б  

            e. усе разом   

Question 24

 Локус контролю - це:  

a. тест

            b. визначення рівня суб'єктивного контролю  

            c. а,б  

Question 25

Партиципативна організаційна культура - це:

            a. усе працюють, взаємодоповнюючи один одного          

            b. цілі особистості узгоджуються з ціллю організації        

            c. цілі не узгоджуються з ціллю організації    

Question 26

Особиста порядність - це:

            a. етичність    

            b. добросовісність      

            c. розважливість        

            d. результативність    

            e. а,б,в           

            f. усе разом    

Question 27

Комерційна інформація - це інформація по:

            a. компаніям   

            b. рекрутинговим агентствам  

            c. в області зайнятості           

            d. усе разом  

Question 28

Засіб змусити боятися начальника - це:

            a. тверда воля          

            b. холодний розрахунок          

            c. безсторонні факти з їхнього життя

Question 29

Кращий засіб змусити людей щось робити - це:

            a. збільшити зарплату          

            b. покритикувати їх трохи       

            c. ставити палиці в колеса     

Question 30

Соціограмма - це:

            a. акмеограмма           

            b. психограмма           

            c. схематичне зображення   

Question 31

 Цілеспрямованість і продуктивність - це:

            a. результативність    

            b. наполегливість       

            c. відданість   

            d. впевненість

            e. етичність    

            f. а,б,в,г         

            g. усе разом    

Question 32

Стратегія МП - це:

            a. план           

            b. програма     

            c. модель       

            d. позиція      

            e. нерівності   

            f. усе разом    

Question 33

Стохастичні методи МП - це:

            a. розрахунок числових характеристик      

            b. регресивний аналіз          

            c. кореляційний аналіз         

            d. скалярний аналіз    

Question 34

 Кращі керівники звичайно:

            a. діють рішуче           

            b. поводяться як дзеркало     

            c. вважають подлеглих друзями     

            d. рівень екстернальності дорівнює   

            e. визначити рівень інтернальностію

Question 35

 Кадровий інноватор - це:

            a. керівник      

            b. лідер-розроблювач          

            c. усе разом    

Question 36

Виконавець - це:

            a. спеціаліст   

            b. маркетолог

            c. спеціаліст, що здійснює оперативну кадрову політику  

Question 37

Основний принцип, що визначає склад і зміст задач МП:

            a. МП - це філософія  

            b. МП - це функція      

            c. а,б  

Question 38

 Чи впливає місія організації на:

            a. кадровий менеджмент        

            b. управління персоналом      

            c. управління людськими ресурсами  

            d. а,б,в           

            e. а,б  

Question 39

Маркетинг - це:

            a. увесь бізнес у цілому          

            b. функція       

            c. система       

            d. це філософія          

            e. усе разом   

Question 40

 Рівні стратегії маркетингу персоналу:

            a. корпоративний        

            b. стратегічний елемент бізнесу         

            c. оперативний           

            d. усе разом  

Question 41

Про маркетинг персоналу написано в підручнику:

            a. Ф.Котлера  

            b. Дж.Еткінсона          

            c. А.Я.Кібанова          

            d. Е.А.Клімова            

Question 42

Чинники, що впливають на зкупку робочої сили:

            a. етика          

            b. культура     

            c. соціальні чинники   

            d. психологічні чинники          

            e. личностні чинники  

            f. б,в,г,д         

            g. усе разом    

Question 43

У модель комунікацій входять:

            a. відправник  

            b. одержувач  

            c. зворотній зв'язок    

            d. перешкоди  

            e. усе разом   

Question 44

 Кореляційний аналіз показує:

            a. тісноту зв'язку       

            b. визначає тесноту  

            c. функціональний зв'язок      

            d. усе разом    

Question 45

 Спрвжній керівник - це:

            a. ризикує по справжньому     

            b. ризикує обережно

            c. робить вигляд, що ризикує

            d. робить усе назло іншим      

Question 46

 Керівники якого рівня відповідають за управління людськими ресурсами:

            a. вищого        

            b. середнього

            c. низового     

            d. усіх рівнів  

Question 47

Запити на кадри - це:

            a. потреба в персоналі         

            b. купівельна спроможність    

            c. товар          

Question 48

 Ринок - це

            a. сукупність покупців товарів         

            b. інструмент управління     

            c. базар          

            d. усе разом    

Question 49

Управління МП - це:

            a. аналіз         

            b. планування

            c. перетворення в життя        

            d. контроль     

            e. вигідні обміни         

            f. усе разом   

Question 50

Гірший керівник -це:

            a. - я   

            b. тихий непомітний чоловік   

            c. той, хто не викликає довіри         

Question 51

Які з функцій управління персоналом відносяться до загальних:

            a. мотивація  

            b. інформування         

            c. контроль    

            d. прийняття рішення

            e. прогнозування        

Question 52

Чисельність лінійних керівників якого рівня найбільша?

            a. вищого        

            b. середнього            

            c. низового     

Question 53

 Керування МП - це:

            a. аналіз маркетингової ситуації на ринку праці         

            b. реалізація планів    

            c. контрольна функція            

            d. а,б,в           

            e. вплив на ринок       

Question 54

Чинники соціально етичного МП:

            a. показники робочої сили      

            b. фірма         

            c. прибуток     

            d. товариство

            e. усе разом   

Question 55

Маркетинг персоналу спрямований на:

            a. задоволення потреб у робочій силі        

            b. потреби      

            c. обмін           

            d. усе разом    

Question 56

Процес управління маркетингом:

            a. аналіз ринку праці  

            b. відбір цільових ринків         

            c. розробка комплексу маркетингу      

            d. реалізація заходів  

            e. усе разом   

Question 57

Складові комплексу МП:

            a. ціна

            b. товар          

            c. методи        

            d. стимулювання        

            e. усе разом   

Question 58

До інформаційних ролей за Г.Мінцбергом відносяться:

            a. сполучна ланка       

            b. приймач інформації          

            c. розподільник інформації  

            d. ведучий переговори

Рейтинг@Mail.ru