Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Зоопсихологія і порівняльна психологія (МАУП)

 

45 стор., 80 грн.

Завдання та запитання для самоконтролю №1
1. Спільне та відмінне у порівняльній психології та зоопсихології.
2. Визначити місце порівняльної психології в системі наук.
3. Предмет та завдання порівняльної психології.
4. Дати характеристику методам вивчення психіки тварин і
людини.
5. Сутність методу "лабіринту".
6. Розкрити специфіку застосування методу "обхідного шляху".
7. Дати характеристику методу "проблемної клітки".
8. Що таке відображення?


Завдання та запитання для самоконтролю №2
1. У чому полягають відмінності навички від інстинкту?
2. З'ясувати поняття "вроджений пусковий механізм".
3. Назвати зовнішні чинники інстинктивної поведінки.
Завдання та запитання для самоконтролю №3
1. Функціональне значення гри.
2. У чому полягає сутність маніпуляційної гри у тварин?
3. Дайте характеристику спільної гри у тварин.
4. Поясніть значення спільних ігор для дорослої поведінки.
5. У чому полягає пізнавальна функція ігрової активності тварин?
6. Назвіть вищі форми ігрової дослідницької діяльності
тварин.


Завдання та запитання для самоконтролю №4
1. У яких випадках тварина захищає свою територію?
2. Дайте визначення агресивної поведінки тварин.
3. Назвіть дослідників, які вивчали домінантну поведінку
тварин.
4. У чому проявляється дослідницька поведінка тварин?
5. Як піклуються тварини про потомство?


Завдання та запитання для самоконтролю №5
1. Феномени генетичної та індивідуальної пам'яті.
 2. Дайте характеристику пам'яті та научінню як функціям  головного мозку. 
3. Розкрийте зміст поняття "імпринтинг".
4. Які види пам'яті бувають у тварин?
5. Як робота мозку залежить від властивостей зовнішнього
середовища?

Завдання та запитання для самоконтролю №6
1. Форми індивідуально-пристосовницької діяльності.
2. Дайте визначення поняттю "мислення тварин".
3. Яким чином вивчали здібності тварин до узагальнення та
абстрагування ?
4. Наведіть приклади здібностей тварин до символізації.
5. У чому полягає методика вивчення здібностей тварин до
узагальнення та абстрагування?


Завдання та запитання для самоконтролю №7
1. Дайте характеристику особливостям організації угруповань комах.
 2. Дайте порівняльну характеристику організованості поведінки та індивідуальній дистанції у спілкуванні людей татварин. 
3. Які типи спільностей ви знаєте?
 4. Дайте характеристику відмінностей мови людей та тварин. 

Завдання та запитання для самоконтролю №8
 1. Дайте характеристику стадії, на якій залишається психіка більшості ссавців. 
2. Який вищий ступінь розвитку психіки тварин?
3. Назвіть ссавців, дії яких позначені інтелектом. Доведіть свою позицію.
4. У чому полягають відмітні ознаки інтелектуальних дій
людини на відміну від інтелектуальних дій тварин?
5. Розкажіть про основну передумову розвитку свідомості
людини.
6. Найважливіші особливості психічної діяльності людини.
7. Дайте характеристику елементам свідомості тварин.

8. Назвіть загальне та відмітне у психічній діяльності тварин і людей та дайте їмхарактеристику.

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru