Дата и время (пример использования объекта Date)
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
НБУ курс доллара
Качественное и недорогое решение задач по праву na-5-5.ru

Зоопсихологія та порівняльна психологія – тести (МАУП)

 

20 грн.

Question 1
Визначте недолік польових досліджень психіки тварин:
a. точне протоколювання
b. поодинокі спостереження
c. можливість кінозйомки
d. знання манер поведінки
e. об'єктивна реєстрація студентами
Question 2
Недолік лабораторних досліджень психіки тварин:
a. повноцінне харчування
b. умови ізоляції
c. відсутність природних ворогів
d. достатній догляд
e. спостереження за здоров'ям
Question 3
У чому полягає прикладний аспект зоопсихології та порівняльної психології?
a. у виведенні декоративних порід тварин
b. у збереженні всього розмаїття фауни
c. у пізнанні всіх закономірностей формування психіки людини у філогенезі
d. у дослідженні здібностей людини
e. у штучному розмноженні тварин для харчування людини
Question 4
Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?
a. орієнтовна
b. сексуальна
c. захисна
d. знарядійно-конструктивна
e. харчова
Question 5
Вкажіть ендогенний чинник активно захисної поведінки:
a. знижена збудливість нервової системи
b. зниження в крові рівня глюкози
c. умови низької освітленості
d. високий рівень тестостерону
e. зниження в крові рівня глюкози
Question 6
Функціональна роль ключових подразників:
a. викликають інстинктивну поведінку
b. викликають сплячку
c. сприяють формуванню навичок
d. допомагають адаптації до несприятливих умов
e. полегшують орієнтування в просторі
Question 7
Провідна роль у інстинктивній поведінці належить:
a. низькому рівню тестостерону
b. імунним властивостям організму
c. генотипу
d. інтелектуальній поведінці
e. індивідуальному досвіду
Question 8
Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються однією твариною та адекватно сприймаються іншою – це:
a. локалізація психічних функцій
b. комунікація тварин
c. конструктивна поведінка тварин
d. мислення тварин
e. інстинкт
Question 9
Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об’єкт ( гнізда деяких риб, жаб, пташок, шимпанзе тощо) – це:
a. латентне научіння
b. орієнтувальний рефлекс
c. підкріплення
d. імпринтинг
e. конструктивна діяльність тварин
Question 10
Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин:
a. повторення, тренування рухового акту
b. присутність родичів
c. висока збудливість нервової системи
d. створення проблемної ситуації
e. внутрішньовидова боротьба
Question 11
Факультативне научіння – це:
a. научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається
b. особлива форма научіння під час спілкування, коли одна тварина наслідує досвід іншої
c. індивідуальний досвід
d. сукупність спадкових структур організму
e. здатність до швидких змін
Question 12
Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають:
a. аферентацією
b. актуалізацією
c. антропопсихізмом
d. антропоморфізмом
e. антропогенезом
Question 13
Групова поведінка тварин – це:
a. категорія для позначення сукупності дій тварин і вчинків людини
b. комунікативна поведінка тварин
c. узгодження спільних дій тварин, що виконують ся у зграях
d. набір символів та жестів, які складають основу спілкування тварин
e. детермінізм
Question 14
Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це:
a. ітерація
b. імітаційна поведінка
c. закон вправ
d. дресура
e. закон ефекту
Question 15
Специфічною формою научіння у вищих хребетних, при якій фіксуються відмінності деяких природжених поведінкових актів батьківських особин, сестер та братів, харчових об’єктів, називають:
a. клінотаксиси
b. ітерацію
c. інсайт
d. імпритінг
e. ігри тварин
Question 16
Зміну траєкторії нижчих тварин у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називають у зоопсихології:
a. хемотаксисами
b. таксисами
c. фототаксисами
d. релизерами
e. рекапітуляцією
Question 17
Спеціальні утвори, за допомогою яких нервові клітини пов»язані одна з одною – це:
a. тропізми
b. сигнали
c. подразливість
d. рефлекси
e. синапси
Question 18
Зовнішні подразники, які створюють у сукупності пускову ситуацію, називають:
a. фенотипом
b. тропізмами
c. релізерами
d. реакцією
e. фотопатією
Question 19
Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається:
a. шимпанзеподібним віком
b. ювенільним періодом
c. фотокінезом
d. наслідуванням
e. фотопатією
Question 20
Яка біологічна роль статевого імпринтингу?
a. необхідна умова для сексуальних ігор
b. підвищує рівень статевих гормонів
c. забезпечує підкорення самиць самцями
d. перешкоджає розмноженню
e. забезпечує нормальне розмноження
Question 21
Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг?
a. визначає смакові переваги
b. формує навички швидкого поглинання їжі
c. формує досвід годування майбутніх дітей
d. визначає улюблену їжу
e. допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного
Question 22
Вплив сенсорно збагаченого середовища на розвиток психіки тварини.
a. стимулює розвиток психіки
b. ніяк не впливає
c. сприяє формуванню боязні
d. гальмує розвиток психіки
e. сприяє формуванню агресії
Question 23
Значення облігатного научіння:
a. забезпечує зберігання виду
b. забезпечує виживання тварини
c. підвищує імунні властивості організму
d. не має значення для тварин
e. полегшує адаптацію до зовнішніх умов
Question 24
Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна-Котс, вивчаючи знарядійну та конструкторську діяльність?
a. комах
b. птахів
c. антропоїдів
d. хижаків
e. гризунів
Question 25
Вроджену координацію можна назвати:
a. інстинктивним рухом
b. еферентацією
c. активацією
d. білатерацією
e. інтроспекцією
Question 26
Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки...
a. найстарішій мавпі
b. самцям
c. найагресивнішій мавпі
d. домінантним самцям
e. дитинчатам
Question 27
Чому сім'ю медоносних бджіл називають над організмом?
a. робочі бджоли не здатні до розмноження
b. в самотності бджоли гинуть
c. одна бджола не здатна виконати всю різноманітність
функцій зі збору нектару та вироблення меду
d. одна бджола не може будувати стільники
e. тільки сім'я бджіл здатна до функціонування
Question 28
Яка з ознак не є характерним проявом комунікативної поведінки у спільній грі тварин?
a. запрошення до гри
b. використання комунікативних сигналів
c. наявність взаємодії у грі
d. індивідуальна дистанція
e. зміна території гри
Question 29
Алеломиметична поведінка – це:
a. імітація
b. наслідування без навчання
c. залежна поведінка
d. поведінка тварини у групі
e. домінуюча поведінка
Question 30
Скорочений у часі повтор в онтогенезі ознак філогенетичних форм – це:
a. синапсиси
b. еферентацією
c. рецепція
d. субституція
e. рекапітуляція
Question 31
Вища інтегрована форма психіки, яка складається під впливом суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це:
a. свідомість
b. інтуїція
c. інтелект
d. розум
e. мислення
Question 32
Заміщенням ( під час гри) називають:
a. сублімиацію
b. ітерацію
c. субституцію
d. імпринтингом
e. локомоцію
Question 33
Сукупність властивостей організму, які створюються в процесі його розвитку, називають:
a. фенотипом
b. лабільністю
c. індивідуальністю
d. філогенезом
e. локомоцією
Question 34
Перенесення притаманних людині властивостей та особливостей на явища природи, називають:
a. гомеостазом
b. антропопсихізмом
c. активацією
d. білатеральнісю
e. антропоморфізмом
Question 35
Метод тренування, навчання, вироблення вправності повторенням тієї самої дії, називають:
a. законом ефекту
b. дресурою
c. ітерацією
d. інволюцією
e. законом вправ
Question 36
Видоспецефічна поведінка тварин - :
a. інтелектуальна поведінка
b. факультативне навчання
c. облігантне навчання
d. імітаційна поведінка
e. наслідування
Question 37
Сукупність спадкових структур організму, називають:
a. фенотип
b. філогенез
c. біопсихізм
d. онтогенез
e. генотип
Question 38
Здатність світлового подразника збільшувати або зменшувати загальний рівень рухової активності тварин за одиницю часу, називають:
a. гіподинамією
b. індивідуальними відмінностями
c. інволюцією
d. фотопатією
e. аперцепцією
Question 39
Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію їхньої поведінки у новій ситуації, називають:
a. маніпулюванням
b. дослідницькою поведінкою
c. інтелектуальною поведінкою
d. свідомістю
e. імітаційною поведінкою
Question 40
Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають:
a. подразливістю
b. релізером
c. орієнтувальним рефлексом
d. неврозом

 e. мотивацією 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru